social hållbarhet

Malmö Ideella vill skapa hållbar stad genom civilsamhället.

Vi vill främja social hållbarhet.