Social innovation i Europeiska socialfonden

Ny rapport: Social innovation i Socialfonden

Hur kan arbetsliv och arbetsmarknad förnyas på ett innovativt sätt genom de projekt som finansieras av Europeiska socialfonden? I rapporten presenteras dels en projektinventering och dels en forskningsöversikt som ger inblick i detta.

Rapporten finns här