Social hållbarhet i fysiska miljön

Med denna utlysning ger vi aktörer möjlighet att undersöka, utveckla och testa lösningar som syftar till att lyfta upp och stärka sociala perspektiv och värden i utvecklingen av den fysiska miljön.

Social hållbarhet är inte ett nytt fenomen i samhällsplaneringen utan något som utvecklas kontinuerligt. Denna utlysning vill främja aktörer och innovationer som syftar till att ta nästa steg i utveckling och implementering av modeller och  arbetssätt med målet att integrera sociala värden i utvecklingen av fysisk miljö.

Läs mer om utlysningen på Vinnova
https://www.vinnova.se/e/social-hallbarhet/social-hallbarhet-i-den-fysiska-miljon/