Seminarium om antisemitism

Välkommen till ett panelsamtal om
Antisemitism i Malmö – uttrycksformer, erfarenheter, bemötande

6 december 2021 kl 14:15–16:00
Adress: August Palms Plats 1, lokal: Stortorget

Arrangerat i samarbete mellan Malmö stad och Malmö universitet

Detta panelsamtal handlar om hur vi kan förstå antisemitism, vad det är och vilka de bakomliggande mekanismerna är, men även vilka erfarenheter av antisemitism som unga Malmöbor bär på samt hur man i skolan kan arbeta emot antisemitism.

Samtalet inleds med fyra korta presentationer som anlägger olika perspektiv. Därefter gör vi en kort paus med kaffe/te och kaka. Efter pausen öppnar vi upp för ett gemensamt samtal kring antisemitism, men även andra former för förtyck i Malmö och Sverige.

  • Vad är antisemitism? – Henrik Bachner, fil.dr. i idéhistoria
  • Antisemitism – attityder och föreställningar 2005 och 2020 – Pieter Bevelander, professor, Malmö universitet
  • Skolgårdsrasism, konspirationsteorier och utanförskap – Mirjam Katzin, utvecklingssekreterare, Malmö stad
  • Hur kan skolan möta och förebygga antisemitism? – Björn Westerström, gymnasielärare och samordnare av skolans arbete mot antisemitism, Malmö stad

Samtalsledare: Erica Righard, biträdande professor, Malmö universitet

Anmäl ditt deltagande genom att maila mim@mau.se Om du väljer att delta online kommer en länk att skickas till din e-postadress innan samtalet, senast kl 13.00.