Segregationen i Sverige har ökat

Segregationen i Sverige har ökat kraftigt sedan 1990-talet. Höginkomsttagare och låginkomsttagare är de som lever mest segregerat. Skillnaderna mellan olika områdestyper i landet är så pass stora att det pekar på att platsen har betydelse för människors livschanser.

Det visar Delegationen mot segregation (Delmos) i sin nya årsrapport, se nedan pdf

Denna nyhet kommer från Delmos, läs mer här Segregationen i Sverige har ökat – Delmos