Save the Date

22 & 23 september kommer Open Your Eyes to Malmö att arrangeras digitalt.

Open Your Eyes ger föreningsliv och studenter en unik möjlighet att möta och hitta varandra under enkla och direkta former.

Open Your Eyes vänder sig till både internationella och svenska studenter samt andra intresserade.

Arrangemanget samordnas av KC Kompetenscenter i samverkan med Malmö universitet, Malmö stad, Malmö Ideella, MISO, Studenthälsan och Studentkåren