Save the date: Workshop 18/2 kring lotsning/vägledning av nyanlända personer till föreningar

Inom ramen för arbetet med Föreningslots i projektet Engagemang i Malmö arbetar vi med att informera om föreningslivets funktion för nya Malmöbor och försöker inspirera till deltagande i detsamma. I anslutning till informationstillfället och vid direktkontakt lotsar de nya Malmöborna till föreningsaktiviteter.
En lotsning kan innebära att vi visar en hemsida med kontaktuppgifter; hjälper till att kontakta en förening eller följer med personen till en förening.

Men vi är så många fler i Malmös föreningar och organisationer som agerar föreningslotsar/vägledare och liknande för de som besöker era verksamheter, däribland är du/ni en av dessa.
Därför vill Engagemang i Malmö bjuda in dig/er till ett erfarenhetsutbyte och workshop för att diskutera hur vi kan hjälpas åt att hjälpa fler nya Malmöbor att få kontakt med föreningslivet, för dem själva, barnen och kanske hela familjen.

Alla som deltar kommer bl.a:

  • Få ta del av exempel på lotsning/vägledning
  • Diskutera utvecklingsmöjligheter kring lotsning/vägledning
  • Diskutera vilka möjligheter som det finns för att utveckla en hållbar lösning med lotsning/vägledning

Notera datumet 18/2 i kalendern mellan klockan 13-15. Workshopen genomförs digitalt.

Om ni redan vet nu att du eller någon från er verksamhet vill delta kan ni skicka information om det till mikael@malmoideella.se eller ringa 0729-99 83 77. Detsamma gäller om ni har frågor.