Sätt marknadsföring och försäljning i fokus och bygg föreningens varumärke

Denna nyhet kommer från KC Kompetenscenter

Föreningen är uppbyggd av människor och dess samspel! Vi sätter fokus på föreningens varumärke och vilka värden detta skapar. Våga sälja och marknadsföra Er förening för att hitta en positiv spiral som leder till utveckling. Vi ger er verktyg att jobba vidare med Er strategi och knyta den till praktiska handlingsplaner för att uppnå Ert ändamål som förening.

Vi vill med utbildningen öka förståelsen för marknadsföring och försäljning. Du kommer få arbeta igenom Er egen medlemsresa och få en del inspel och verktyg att jobba vidare med. I en föränderlig värld med mycket information har vi fantastiska möjligheter att hitta det unika för Er förening. Detta tar vi fasta på i utbildningen.

Ur innehållet:

●        Varumärke, klubbmärke och identitet. Vilka värden förmedlar Er förening?
●        När, var och hur kan vi sälja in föreningen?
●        Skapa en kommunikativ medlemsresa för föreningen.
●        Marknadsföring. Hur kan vi mäta nyckeltal i en digital värld?
●        Det unika! Hur sätter vi mål och får engagerade medlemmar.

Den 11 och 18 november – Zoom. Mot en avgift. Läs mer nedan länkar.

Del 1
Sätt marknadsföring och försäljning i fokus och bygg föreningens varumärke (del 1:2) – KC Kompetenscenter

Del 2
Sätt marknadsföring och försäljning i fokus och bygg föreningens varumärke (del 2:2) – KC Kompetenscenter