Samverkanskonferens

Orädd Demokrati – Samverkanskonferens
Brottsofferjouren Sverige har sen 2019 bedrivit projektet Orädd demokrati vars fokus är demokratibrott. Syftet med konferensen är att lära oss mer om hur hot och påverkansförsök ser ut idag för de olika aktörerna som arbetar med opinionsbildning och det fria ordet. Polisen har identifierat grupperna: politiker, journalister och konstnärer som en av de mest utsatta målgrupperna men hit hör även stora delar av det civila samhället.


Region Syd, 5 november kl 13-16, digitalt via Zoom 
Det blir ingen konferens i Hässleholm utan nu blir den digital

Anmälan görs via denna länk:https://brottsofferjouren.typeform.com/to/qzHCLe81

Om projektet Orädd demokrati och vårt arbete kring demokratibrott kan ni läsa mer om på: www.boj.se/demokratibrott