Medlemsbrev

Nyheter från våra medlemsbrev visas här.

Nominera till Malmö stads kulturstipendier

Nominera till Malmö stads kulturstipendier

Dags att ansöka och nominera till Malmö stads kulturstipendier Stipendier för konstnärlig utveckling kan du söka om du är kulturskapare i Malmö och i början av din professionella bana. Till stipendier för värdefulla insatser kan du nominera (föreslå) en person som under lång tid har...
Sten K Johnsons stiftelse stödjer gränsöverskridande initiativ

Sten K Johnsons stiftelse stödjer gränsöverskridande initiativ

Sten K Johnsons Stiftelse främja nya idéer inom utbildning, bildning, musik, litteratur, teknik, medicin och entreprenörskap. Ansökningarna kommer även att bedömas utifrån kriterier såsom nytänkande, samhällsnytta och gränsöverskridande. Ansökningstiden är 16 januari – 13 februari. Ansökningsformulär och information om sökprocessen finner du via...
Nominera nu till styrelsen

Nominera nu till styrelsen

Valberedningens info - nominera nu till Malmö Ideella Vi vill skapa ett paraply som är till för alla medlemsföreningar! Nu är det dags att nominera till Malmö Ideellas styrelse, valberedning och revisorer! I år lägger vi extra vikt vid att skapa en styrelse...
Plats för fler på Nobel21

Plats för fler på Nobel21

Nu öppnas det upp för fler föreningar på Nobelvägen 21. Vi erbjuder framförallt mindre föreningar som vill samverka att få en naturlig plats, när vi utvecklar Nobelvägen 21. Nedan finns fyra olika varianter att bli en del av Nobelvägen 21. 

Föreningens postfack är ett koncept...
Utvecklingsmedel mot våld

Utvecklingsmedel mot våld

Kommuner, myndigheter och ideella organisationer i Skåne kan nu söka
utvecklingsmedel från Länsstyrelsen Skåne till förebyggande insatser mot mäns våld mot kvinnor. Syftet med utvecklingsmedlen är att motverka och bekämpa bland annat mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och...
Idéburen välfärd

Idéburen välfärd

Utredningen om Idéburna aktörer i välfärden har överlämnat sitt betänkande till regeringen. https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/12/sou-201956/ Utredningen har haft i uppdrag att ta fram ett förslag på en tydlig
definition av idéburna aktörer som kan användas för att identifiera
och avgränsa dessa från andra aktörer i välfärdsverksamheter...
Utlysning 2020 års TIA-medel

Utlysning 2020 års TIA-medel

I början av februari öppnar utlysningen av 2020 års TIA-medel (medel för tidiga insatser för asylsökande). Utlysningen kommer att öppna i början av februari, exakt datum kommer att meddelas på hemsidan, och stänger den 19/3. Under 2020 kommer det endast att...
Rapport och verktygslåda social innovation

Rapport och verktygslåda social innovation

Kunskaper och verktyg för att driva social innovation Nu lanseras en vetenskaplig rapport och digital verktygslåda för att driva sociala innovations-processer/projekt. De bygger på erfarenheterna från tio projekt som finansierats inom Vinnovas satsning på innovationslabb för social inkludering.  Ny rapport och verktygslåda finns på
 www.ideellarena.se/att-driva-sociala-innovationsprojekt<...
Policy på Riktigt – handledning

Policy på Riktigt – handledning

Föreningslivet är en arena där många rör sig och möts. Där finns förutsättningar för goda möten men också risker för att människor kränks på olika sätt. Med riktlinjer och rutiner på plats kan föreningen agera om något händer – och...
Föreningskunskap

Föreningskunskap

I februari erbjuder vi föreningsutbildning i Styrelsekunskap, Kassörskunskap och Praktisk bokföring. Utbildningarna är gratis för föreningar i Malmö. 5 februari kl. 18.00-20.30
Kassörskunskap grund
Här introduceras du i uppdraget som kassör. Syftet med kursen är att ge kassören och andra i styrelsen en...
Pågående ESF utlysningar

Pågående ESF utlysningar

Programområde 1.1 Kompetensförsörjning Utlysningen riktar sig till alla former av arbetsplatser; privata, offentliga och idéburna organisationer. Målgruppen är alla sysselsatta, såväl företagare som anställda, oavsett anställningsform och tidslängd. Förväntade effekter av projekten i denna utlysning är att de bidrar till ett hållbart arbetsliv och...
Statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder

Statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder

Kammarkollegiet informerar
Påverkas din organisation, ditt trossamfund eller ideella förening av rädsla för våld, hot eller trakasserier? Ta reda på om ni kan få statsbidrag för att höja säkerheten i lokalen där ni bedriver verksamheten

Se mer på hemsidan där all samlad...
1 6 7 8 9 10 18