Medlemsbrev

Nyheter från våra medlemsbrev visas här.

Utlysning 2020 års TIA-medel

Utlysning 2020 års TIA-medel

I början av februari öppnar utlysningen av 2020 års TIA-medel (medel för tidiga insatser för asylsökande). Utlysningen kommer att öppna i början av februari, exakt datum kommer att meddelas på hemsidan, och stänger den 19/3. Under 2020 kommer det endast att...
Rapport och verktygslåda social innovation

Rapport och verktygslåda social innovation

Kunskaper och verktyg för att driva social innovation Nu lanseras en vetenskaplig rapport och digital verktygslåda för att driva sociala innovations-processer/projekt. De bygger på erfarenheterna från tio projekt som finansierats inom Vinnovas satsning på innovationslabb för social inkludering.  Ny rapport och verktygslåda finns på
 www.ideellarena.se/att-driva-sociala-innovationsprojekt<...
Policy på Riktigt – handledning

Policy på Riktigt – handledning

Föreningslivet är en arena där många rör sig och möts. Där finns förutsättningar för goda möten men också risker för att människor kränks på olika sätt. Med riktlinjer och rutiner på plats kan föreningen agera om något händer – och...
Föreningskunskap

Föreningskunskap

I februari erbjuder vi föreningsutbildning i Styrelsekunskap, Kassörskunskap och Praktisk bokföring. Utbildningarna är gratis för föreningar i Malmö. 5 februari kl. 18.00-20.30
Kassörskunskap grund
Här introduceras du i uppdraget som kassör. Syftet med kursen är att ge kassören och andra i styrelsen en...
Pågående ESF utlysningar

Pågående ESF utlysningar

Programområde 1.1 Kompetensförsörjning Utlysningen riktar sig till alla former av arbetsplatser; privata, offentliga och idéburna organisationer. Målgruppen är alla sysselsatta, såväl företagare som anställda, oavsett anställningsform och tidslängd. Förväntade effekter av projekten i denna utlysning är att de bidrar till ett hållbart arbetsliv och...
Statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder

Statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder

Kammarkollegiet informerar
Påverkas din organisation, ditt trossamfund eller ideella förening av rädsla för våld, hot eller trakasserier? Ta reda på om ni kan få statsbidrag för att höja säkerheten i lokalen där ni bedriver verksamheten

Se mer på hemsidan där all samlad...
Stöd till föreningar

Stöd till föreningar

Internationella bauorden Bauorden söker tips på Malmö föreningar som är i behov av stöd.
Vår säsong börjar i februari och slutar i oktober. Byggläger-call_for_projects_2020_SELadda ner Jag heter Jenny Elster och jobbar på en förening i Tyskland som anordnar byggläger runt om i Europa. Bygglägren är ä...
Open Your Eyes

Open Your Eyes

Open Your Eyes äger rum den 26 februari 2020. Denna gång har vi ändrat tiden till 10.30 - 13.30. Platsen är Niagara, Malmö Universitet. Antalet platser är begränsat till 35 per dag. I princip är det först till kvarn som gäller. Mer om förutsättningarna kan...
Årsrapport NAD verksamhet

Årsrapport NAD verksamhet

Under året har vi haft många aktiviteter som involverat kvinnor. Av de 95 personer som matchats till aktiviteter i NAD har 76 stycken varit kvinnor.

De aktiviteter som har haft flest kvinnor är dessa:
ABF Studieförbund – Välmående genom rörelse, matlagning, konst...
Styrelse-utbildningar

Styrelse-utbildningar

Kunskapsutveckling i en förening är viktigt. Nya och gamla förtroendevalda är välkomna till våra styrelse- och kassörsutbildningar. Utbildningarna är gratis för föreningar i Malmö. föreningsutbildning våren...
Föreningslunch den 30:e

Föreningslunch den 30:e

Policy på Riktigt
Hur kan föreningar arbeta med riktlinjer och rutiner mot sexuella trakasserier? Under förra året undersökte Malmö mot Diskriminering detta tillsammans med olika föreningar. Den här träffen delar Ana Marega och Jerk Elmén med sig av sina erfarenheter och...
Praktisk bokföring

Praktisk bokföring

Föreningspool Malmö har fått beskedet att Praktisk bokföring är numera obligatorisk för föreningar som vill registrera sig på nivå 2 hos fritidsförvaltningen i Malmö. Praktisk bokföring finns nu upplagt i programmet https://foreningspoolmalmo.se/utbildning/foreningsutbildning/ ...
1 2 3 4 5 6 14