Medlemsbrev

Nyheter från våra medlemsbrev visas här.

Arrangera evenemang på offentlig plats

Arrangera evenemang på offentlig plats

Om du som förening vill arrangera evenemang på stadens torg, gator eller i parker får du på denna sida en steg-för-steg-vägledning hur du går tillväga. Läs mer här
https://malmo.se/Bo-och-leva/Kultur-och-fritid/Arrangera-evenemang-pa-offentlig-plats.html<...
Social hållbarhet i fysiska miljön

Social hållbarhet i fysiska miljön

Med denna utlysning ger vi aktörer möjlighet att undersöka, utveckla och testa lösningar som syftar till att lyfta upp och stärka sociala perspektiv och värden i utvecklingen av den fysiska miljön. Social hållbarhet är inte ett nytt fenomen i samhällsplaneringen utan...
Inbjudan till webbinarium 11 maj

Inbjudan till webbinarium 11 maj

Europa för medborgarna har gått ihop med EU-programmet Rättigheter, Jämställdhet och Medborgarskap och skapar tillsammans ett nytt EU-program. CERV, som programmet heter står för Citizens, Equality, Rights and Values. Sammanslagningen förväntas bidra till en förenkling och effektivisering av de bidragsprogram...
Nordiskt samarbete

Nordiskt samarbete

Nordiska ministerrådet upprättar nu ett nordiskt civilsamhällesnätverk med ambitionen att stärka samarbetet på tvärs av Norden och på tvärs av verksamhetsområden. Alla civilsamhällesorganisationer inom hållbarhet i Norden är inbjudna. Nordiska ministerrådet utlyser nu en ansökningsomgång för medlemskap i det nordiska civilsamhällesnätverket....
EU-kommissionen satsar 2,6 miljarder på arbetslösa

EU-kommissionen satsar 2,6 miljarder på arbetslösa

Kommissionens initiativ React- EU bistår med 2,6 miljarder i riktade insatser till arbetslösa i pandemins spår. Svenska ESF-rådet utlyser 650 miljoner av dessa. Den första utlysningen på 450 miljoner öppnar den 29 mars.  Medlen från React-EU kommer att kunna användas till...
Vinnova utlyser projektmedel för civilsamhället

Vinnova utlyser projektmedel för civilsamhället

Med utlysningen vill vi ge utrymme för civilsamhällets (inklusive sociala företag) innovativa lösningar att i tvärsektoriell samverkan bidra till en hållbar och jämlik samhällsutveckling.

Ansökan är öppen 15 april till 15 juni och beviljade projekt kan påbörjas 15 oktober. ...
Studie av Emerga Institute

Studie av Emerga Institute

Emerga Institue genomför en studie för EU:s byrå för fundamentala rättigheter. Studien fokuserar på människor som med uppehållstillstånd befinner sig i Sverige sedan minst fem år, men som inte är medborgare (ej heller EU-medborgare). Studien "The fundamental rights situation of long...
Medskapa förändring

Medskapa förändring

Malmöakademins nya program utmanar och stöttar dig att hitta din roll som ledare i sammanhang som präglas av komplexitet och förutsätter samverkan. Hållbar förändring förutsätter ett skifte från “att göra” till “att skapa plats för andra att agera”. Medskapa förändring...
Årsmöte 14 april kl 18.00

Årsmöte 14 april kl 18.00

Vid föreningsmöte har varje medlemsorganisation två röster.
Ett ombud kan maximalt ha en röst.
Anmälan till årsmötet, klicka på LÄNK Alla handlingar finns här Årsmöte - Malmö Ideella (malmoideella.se)
Följande har anmält sin närvaro till årsmötet ABF MalmöDyslexiförbundet i MalmöFestival Latino i MalmöFolkbildnings FöreningenFryshusetFörening Lindängen,...
Mötesplats Sofielund

Mötesplats Sofielund

Välkommen på en mötesplats för alla oss som är engagerade för Sofielund! Du kommer ha möjlighet att prata om de frågor som du tycker är viktigast för området just nu tillsammans med andra som bor och verkar i Sofielund. Vi bjuder...
Valberedningens förslag

Valberedningens förslag

Malmö Ideella kallar medlemsorganisationer till digitalt årsmöte 14 april kl 18.00 Valberedningens förslagLadda ner Vid föreningsmöte har varje medlemsförening två röster.
Ett ombud kan maximalt ha en röst. Klicka här för anmälan till årsmötet
Alla handlingar läggs löpande ut, ni hittar dom här 
https://malmoideella.se/om-oss/arsmote/ Information om digitalt möte...
Guiden för Erasmus+ 2021 är här – snart dags att ansöka

Guiden för Erasmus+ 2021 är här – snart dags att ansöka

Nu är det snart möjligt att ansöka om EU-medel inom Erasmus+ för att genomföra projekt för och med unga. Programguiden för 2021 – den ultimata guiden för organisationer som vill ansöka om EU-medel under året – släpptes den 25 mars...
1 2 3 4 5 32