Medlemsbrev

Nyheter från våra medlemsbrev visas här.

Föreningspool Malmö har skapat ett nytt dokument

Föreningspool Malmö har skapat ett nytt dokument

I en förening ordnas det många olika möten och då är det viktigt att ha koll på kallelse, dagordning och protokoll. Dags för möteLadda ner<...
Årets nyhet med Open Your Eyes to Malmö

Årets nyhet med Open Your Eyes to Malmö

Nytt för i år är föreläsningar/föredrag som är speciellt inspelade för årets Open Your Eyes. Program med föredrag hittar du här
https://www.openyoureyes.se/forelasningar/ De kommer att finns tillgängliga på tre olika plattformar/ställen. Youtube Klicka på respektive programtitel så kommer du till KC Kompetenscenters kanal...
Idag är det Open Your Eyes to Malmö

Idag är det Open Your Eyes to Malmö

I år samverkar Open your eyes med Föreningarnas dag. Vi gör det möjligt för fler föreningar att delta och möta studenterna där de är. Open Your Eyes ger föreningsliv och studenter en unik möjlighet att möta och hitta varandra under enkla...
Mötesplats Sofielund

Mötesplats Sofielund

Mötesplats Sofielund är en nätverksträff för föreningar och andra
samhällsaktörer i Sofielund! Målet är att dela erfarenheter, upptäcka
oväntade samarbeten och koppla samman resurser och behov. Tid: 30 september klockan 15.00-17.00
Plats: Föreningscenter, Nobelvägen 21
Vi bjuder på fika Anmälan: https://forms.gle/LDdydFfbPHaidP9z6 Mötesplats sofielund...
Nybörjarkurs i digitala möten

Nybörjarkurs i digitala möten

Nybörjarkurs i digitala möten - lär dig leda möten
(Gratis kurs, max 10 platser. (Äldre +60 har förtur) Kursen är en grundläggande introduktion till hur du använder digitala mötesverktyg som t.ex. Zoom och Teams i föreningssammanhang. Innehållet kan till viss del anpassas...
Malmötimmen om Jag är Malmö

Malmötimmen om Jag är Malmö

Tillsammans i förening berättar om projektet Jag är Malmö   Hur har det varit att arbeta med 401 unga i Malmö? Hur gick det att använda verktyget SenseMaker?Och vad säger resultaten från verktyget oss - vilka är Malmös utmaningar?  Malmötimmen den 25 september kl. 08.30-09.30​ Anmälan...
Aktivitetskatalogen Malmö

Aktivitetskatalogen Malmö

Aktivitetskatalogen i Malmö arbetar för att främja psykisk hälsa. Här samlar vi aktiviteter som erbjuds dels av Malmö stad, men även aktiviteter som erbjuds av idéburna organisationer, riktade mot personer med erfarenhet av psykisk ohälsa. Aktivitetskatalogen i Malmö är en levande digital...
Open Your Eyes digitalt i år

Open Your Eyes digitalt i år

Välkomna att delta på den årliga föreningsmässan som i år genomförs digitalt
den 22-23 september!

På initiativ av en rad olika aktörer från civilsamhället blir föreningsmässan Open your eyes to Malmö digital i år. Det gör att föreningar i Malmö och studenter...
Föreningsutbildning kassör

Föreningsutbildning kassör

I föreningsutbildningen Kassörskunskap grund blir du introducerad i uppdraget som kassör. Syftet med kursen är att ge kassören och andra i styrelsen en grundläggande kunskap i hur föreningens ekonomi kan hanteras. Grundkursen kräver ingen tidigare erfarenhet av ekonomi. Kursinnehåll:
Formalia kring ideella...
Mer byråkrati ger inte mer demokrati

Mer byråkrati ger inte mer demokrati

Remissvar och kommentarer till
Fritidsnämndens regelverk för grundläggande krav, regler för registrering och allmänna bidrag till ideella föreningar och organisationer i Malmö stad Malmö Ideella är remissinstanser gällande förslag till förändringar i Föreningsstöd 2021 från fritidsförvaltningen. Möten och remisskonferenser har diskuterat förslaget...
Stödprogram för kultur- och samhällsaktiviteter

Stödprogram för kultur- och samhällsaktiviteter

Nordisk kulturkontakt stöder kultur- och konstprojekt som bidrar till utveckling på fältet och som har en stark nordisk dimension. Det gemensamma för alla projekt som stöds är att de har en stark nordisk koppling och utvecklar kulturvärlden. Det finns stödprogram för...
Höstens malmötimmar

Höstens malmötimmar

25 september Vad tycker malmöborna? Årets undersökning ‐Tillsammans i förening
6 oktober 120 000 hushåll och dess möjligheter ‐ Malmö mediakanal
23 oktober Grundskolefotboll mot rasism – Grundskoleförvaltningen
27 november Kulturen i Malmö – Kulturförvaltningen Samtliga tillfällen äger rum kl. 08.30 – 09.30. På Nobel21, Malmö, eller...
1 2 3 4 5 23