Medlemsbrev

Nyheter från våra medlemsbrev visas här.

Bättre plats för personer i asylprocessen

Bättre plats för personer i asylprocessen

Välkommen till en dag där du tillsammans med andra aktörer bidrar till att skapa nya lösningar för att göra Skåne till en bättre plats för personer i asylprocessen. Vi kommer att arbeta utforskande, samskapande och kreativt utifrån en strukturerad process där...
Minska och motverka segregation

Minska och motverka segregation

Intresseanmälan för 2019 öppen hos Delegationen mot segregation, Delmos. Från och med den 1 november kan ideella föreningar och stiftelser anmäla intresse för att få stöd i arbetet mot segregation. Just nu pågår det dessutom ett kartläggningsarbete hos många organisationer runt om...
Malmötimmen med fritidsdirektören

Malmötimmen med fritidsdirektören

Temat är ”Fritidens betydelse” och innehåller en presentation om vad som är på gång utifrån stadens/förvaltningens synvinkel och ger också tillfälle till dialog utifrån deltagarnas synvinkel. Malmötimmen är en kostnadsfri aktivitet och är öppen för stadens föreningsliv. Malmötimmen - Johan Hermansson, Fritidsdirektör Tisdagen...
Information om Malmöandan

Information om Malmöandan

Malmöandan - Föreningslivet och Malmö stads lokala överenskommelse om byggandet av ett mer hållbart Malmö, tar nu nästa steg i utvecklingen genom att lämna idéstadiet och gå vidare in i verkstadsfasen. Första steget i den gemensamt beslutade Samarbetsplanen är att...
Välkommen till CHANGE

Välkommen till CHANGE

Välkommen till CHANGE – filmvisning och samtal Det är något nytt som behöver komma fram. En ny aspekt av något som redan finns. Det är inte revolutionerande men kan revolutionera hela vårt sätt att tänka och arbeta för en bättre värld. Filmen...
Dialogmöten Rörelsernas museum

Dialogmöten Rörelsernas museum

Utvecklingen av Rörelsernas museum fortsätter och med detta även de första stegen mot den nya museet. Dina tankar och erfarenheter behövs för att utveckla museet som ska byggas underifrån i både innehåll och form. Tack till er som bidrog till Förstudien om Rörelsernas...
Informationsmöte om Extratjänst

Informationsmöte om Extratjänst

KC Kompetenscenter och Arbetsförmedlingen bjuder in föreningslivet till informationsmöte om stödet extratjänst den 25 oktober 2018 kl. 15.00. Behöver ni en extra resurs på föreningen? Då erbjuder Arbetsförmedlingen stödet extratjänst.  En extratjänst innebär att någon som är arbetssökande kan få arbete...
Förändringsworkshop med Tillitsverket

Förändringsworkshop med Tillitsverket

OM SAMVERKANS- OCH FÖRÄNDRINGSKRAFT I MÄNNISKA OCH SAMHÄLLE En av de viktigaste faktorerna för positiv samhällsutveckling är individens vilja och förhållande till förändring. Hur ökar vi förmågan att kunna vara i förändring och bättre möta de utmaningar vi står inför? Hur...
Gemensam dialog om den framtida kompetensen

Gemensam dialog om den framtida kompetensen

Välkomna till en gemensam dialog om den framtida kompetensen för Skånes föreningsliv! Vi har nu under tre år arbetat gemensamt i projektet Kompetenscenter Idéburna Malmö för att genom kompetens och samverkan i idéburen sektor skapa en hållbar utveckling för föreningslivet....
Integration och etablering av nyanlända 

Integration och etablering av nyanlända 

Välkommen till en heldagskonferens om Partnerskap Skånes arbete med integration och etablering av nyanlända. Konferensen vill ge dig som deltar en chans att fördjupa dig i något av de spår som tillsammans grundlägger det helhetsperspektiv på mottagande och etablering som vi gemensamt arbetar...
Remisskonferens 10 oktober

Remisskonferens 10 oktober

Varje år görs en översyn av Föreningsstöds regelverk som omfattar fritidsnämndens allmänna bestämmelser och bidragsregler. Dokumentet redogör för förslag på förändringar till Föreningsstöd 2019. KC Kompetenscenter inbjuder i samråd HISO, MISO och Malmö Ideella 2 representanter från er förening till en...
Tillsammans för ett helt Malmö

Tillsammans för ett helt Malmö

Uppstart: Effektivare insatser mot segregation genom sektorsövergripande arbetssätt, planering och lärande. 18 oktober 14.30-18.00 på Lindängen Malmö är engagemang. Det sjuder av aktivitet för att fler ska få bättre chanser att nå sina mål. Trots alla goda initiativ så är Malmö på...
1 26 27 28 29 30 31