Medlemsbrev

Nyheter från våra medlemsbrev visas här.

Informationsmöte om Extratjänst

Informationsmöte om Extratjänst

KC Kompetenscenter och Arbetsförmedlingen bjuder in föreningslivet till informationsmöte om stödet extratjänst den 25 oktober 2018 kl. 15.00. Behöver ni en extra resurs på föreningen? Då erbjuder Arbetsförmedlingen stödet extratjänst.  En extratjänst innebär att någon som är arbetssökande kan få arbete...
Förändringsworkshop med Tillitsverket

Förändringsworkshop med Tillitsverket

OM SAMVERKANS- OCH FÖRÄNDRINGSKRAFT I MÄNNISKA OCH SAMHÄLLE En av de viktigaste faktorerna för positiv samhällsutveckling är individens vilja och förhållande till förändring. Hur ökar vi förmågan att kunna vara i förändring och bättre möta de utmaningar vi står inför? Hur...
Gemensam dialog om den framtida kompetensen

Gemensam dialog om den framtida kompetensen

Välkomna till en gemensam dialog om den framtida kompetensen för Skånes föreningsliv! Vi har nu under tre år arbetat gemensamt i projektet Kompetenscenter Idéburna Malmö för att genom kompetens och samverkan i idéburen sektor skapa en hållbar utveckling för föreningslivet....
Integration och etablering av nyanlända 

Integration och etablering av nyanlända 

Välkommen till en heldagskonferens om Partnerskap Skånes arbete med integration och etablering av nyanlända. Konferensen vill ge dig som deltar en chans att fördjupa dig i något av de spår som tillsammans grundlägger det helhetsperspektiv på mottagande och etablering som vi gemensamt arbetar...
Remisskonferens 10 oktober

Remisskonferens 10 oktober

Varje år görs en översyn av Föreningsstöds regelverk som omfattar fritidsnämndens allmänna bestämmelser och bidragsregler. Dokumentet redogör för förslag på förändringar till Föreningsstöd 2019. KC Kompetenscenter inbjuder i samråd HISO, MISO och Malmö Ideella 2 representanter från er förening till en...
Tillsammans för ett helt Malmö

Tillsammans för ett helt Malmö

Uppstart: Effektivare insatser mot segregation genom sektorsövergripande arbetssätt, planering och lärande. 18 oktober 14.30-18.00 på Lindängen Malmö är engagemang. Det sjuder av aktivitet för att fler ska få bättre chanser att nå sina mål. Trots alla goda initiativ så är Malmö på...
Fores bjuder in till ett samtal

Fores bjuder in till ett samtal

Ett lunchsamtal om civilsamhällets roll i integrationen av flyktingar – Lärdomar från Kanada Den 8 oktober bjuder Fores in till ett samtal om studien Canada Can – Can we? Sponsoring integration of refugees the Canadian way av professor Trygve Ugland. Rapporten diskuterar...
Skånes Miljövårdsfond 

Skånes Miljövårdsfond 

Region Skåne. Har du en idé som skulle kunna förändra Skånes miljö till det bättre? Då har du goda chanser att omsätta dina tankar i praktisk handling. Årets ansökningsperiod  avslutas 15 september. Praktisk information hittar ni ...
Stiftelsen Inga och Arne Lundbergs minnesfond  

Stiftelsen Inga och Arne Lundbergs minnesfond  

Föreningar kan söka. Förra årets fick tre Malmöföreningar stipendiet på 10.000 vardera. Stiftelsens ändamål är att dela ut stipendier till ungdomar eller föreningar i Malmö för ledarutbildning inom ideell ungdomsverksamhet eller till sång och musikstuderande för deras utbildning. Ansökan skickas in, mellan 1...
Samarbeta med Malmö internationella skola

Samarbeta med Malmö internationella skola

Chans att träffa barn och ungdomar som kan bli kommande aktiva medlemmar i er förening MIS (Malmö internationella skola) fritids UNITED vill påbörja ett samarbete med föreningar för sina äldre barns skull. Det finns 19- 25 elever på fritids United som är...
Inbjudan till utbildning för föreningar med anställd personal

Inbjudan till utbildning för föreningar med anställd personal

Funderar ni på att anställa en extra resurs på föreningen? Har ni kanske redan anställda på föreningen med lönebidrag, Extratjänst eller liknande? Då är det mycket frågor som kan komma upp vad som krävs av föreningen som arbetsgivare. Då erbjuder Kompetenscenter...
En introduktion till radikalisering, våldsbejakande extremism och dess tidiga tecken

En introduktion till radikalisering, våldsbejakande extremism och dess tidiga tecken

KC Kompetenscenter, tillsammans med Safe Space Malmö, bjuder in till ett seminarium som handlar om Tidiga tecken på radikalisering Religiös extremism Våldsbejakande beteende kopplat till kriminologi Högerextremism och vänsterautonoma grupper Seminariet är kostnadsfritt och vänder sig till föreningar, organisationer och offentlig...
1 25 26 27 28 29