Medlemsbrev

Nyheter från våra medlemsbrev visas här.

MR-priset till en förening!?

MR-priset till en förening!?

Känner du någon som arbetar aktivt med mänskliga rättigheter och har gjort en insats för Malmöbor som är värd att uppmärksamma? Då kan du nominera den personen till MR-priset, Malmö stads pris för mänskliga rättigheter. Det går också bra att nominera...
Förändringsledare

Förändringsledare

Malmöakademins kärna är ett program som bygger förändringskraft hos individer, grupper och organisationer som vill ta arbetet för ett hållbart och jämlikt Malmö till nästa nivå. Det är ingen vanlig ledarskapsutbildning. Det är en inbjudan till att både lära, agera...
Starka tillsammans

Starka tillsammans

Världen är i ständig förändring. Det finns dock något som inte förändras: att vi är starka tillsammans och kan uträtta stordåd när vi slår oss ihop i föreningar, studiecirklar och nätverk. Civilsamhället bygger på den idén. Här försöker tjugoen folkrörelseprofiler...
Inbjudan remiss-workshop

Inbjudan remiss-workshop

Föreningsstöd 2020 - fritidsnämnd
Malmö Ideella har fått en remiss innehållande förslag till förändringar i Föreningsstöd 2020 från fritidsförvaltningen. Fritidsförvaltningen önskar få återkoppling via Malmö Ideella. Malmö Ideella bjuder in till två tillfällen, välj ett, varje tillfälle delas upp med föreningar/organisationer som...
Mikrokontor

Mikrokontor

Nobelvägen 21 öppnar upp med Mikrokontor - KC Kompetenscenter. Ett mikrokontor innebär att organisationen får hyra ett eget skåp med lås. Man får dessutom tillgång till arbetsplatser som delas av samtliga, möjlighet att använda sammanträdesrum fritt eller till reducerade priser beroende...
Föreningsutbildning

Föreningsutbildning

Grundläggande föreningsutbildningar utifrån avtal mellan Malmö Ideella, MISO och fritidsförvaltningen. Syftet är att stödja föreningarna att bättre klara av föreningens vardagliga administration, ekonomi och styrelsearbete. Utbildningarna är gratis för föreningar i Malmö. Föreningsutbildning hösten 2019Ladda ner Här är länk till anmälan och...
Konferensen OOPS!

Konferensen OOPS!

I höst är det dags för den första konferensen någonsin i Malmö om informellt lärande och icke-formell utbildning. Under två dagar samlas civilsamhället, föreningslivet och tjänstepersoner på konferensen OOPS! Jag lärde mig!
-en konferens om informellt och...
Demokratilabb Malmö

Demokratilabb Malmö

Demokratilabb Malmö genomförs i samarbete mellan flera föreningar, bland annat Tjejer i förening, Sensus studieförbund och sker inom ramen för Malmöandan - överenskommelsen mellan idéburen sektor och Malmö stad. Det har växt fram ur ett samarbete mellan Kaospiloterna och...
Open Your Eyes to Malmö

Open Your Eyes to Malmö

Nu är det dags för Open Your Eyes igen! Möjligheten för föreningar och studenter att mötas och upptäcka varandra. Open Your Eyes äger rum den 2 - 3 oktober 2019.
Man kan vara med en eller båda dagarna. Antalet platser är...
Tidiga insatser för asylsökande

Tidiga insatser för asylsökande

Inför 2019 har Länsstyrelsen Skåne valt att ha två olika utlysningsmodeller. En ny modell för mindre ansökningar och en modell för våra ordinarie utlysningar (vår och höst). Syftet med att införa ett nytt ansökningsförfarande med maxbelopp 35 000 kronor, är att...
Hur löser nyanlända sitt boende?

Hur löser nyanlända sitt boende?

Länsstyrelsen Skåne och Nätverket Idéburen sektor Skåne bjuder in akademin och idéburen sektor för ett spaningsmöte kring nyanländas bostadslösningar i Skåne. Syftet är att dela kunskapen kring hur detta ser ut i länet. Vi inleder dagen med korta ”spaningar” bland inbjudna,...
Bokskogens dag

Bokskogens dag

Vill er förening vara med och arrangera Bokskogens dag? Temat för 2019 är Rekreation, motion och hälsa.
Låt fantasin flöda och låt naturen bli en inspirationskälla. Vad gör ni för att rekreation, motion och hälsa? Visa upp er verksamhet och låt deltagarna...
1 2 3 4 8