Medlemsbrev

Nyheter från våra medlemsbrev visas här.

Medkraft för framgång i socialfondsprojekt!

Medkraft för framgång i socialfondsprojekt!

Ta del av föreläsning om inkludering och konkreta verktyg, framgångar och resultat. Svenska ESF-rådet i Sydsverige bjuder in till en inspirerande konferens där jämställdhet, tillgänglighet och ickediskriminering synliggörs som en medkraft i framgångsrik verksamhetsutveckling. Detta är ett tillfälle för möjliggörare som...
Regionala EU-stjärnor sökes

Regionala EU-stjärnor sökes

Fram till och med Europadagen den 9 maj kan du anmäla ditt EU-finansierade projekt för regional utveckling inom fem kategorier: ett smart, ett grönt, ett rättvist och ett urbant EU, samt årets tema som är Europaåret om järnvägen 2021.
Anmälan till Regiostars Awards 2021<...
Malmö, vad drömmer du om? 

Malmö, vad drömmer du om? 

Projektet "Malmö, vad drömmer du om?" som nu avrundas efter tre år. Arrangören ska hålla i en online-konferens, den 25 mars, där projektet delar med sig av erfarenheterna. Ett ganska stort fokus i samtalen kommer att ligga på hur ideella organisationer och andra aktörer...
Stärka och utveckla demokratin i Sverige

Stärka och utveckla demokratin i Sverige

Kommittén Demokratin 100 år vill med deklarationen samla och engagera de krafter som vill delta i ett demokratistärkande arbete. Aktörer såsom myndigheter, regioner, kommuner, civilsamhällesorganisationer, akademin, företag m.fl. som vill bidra till att stärka och utveckla demokratin i Sverige är...
Medskapande gatufest i Sofielund

Medskapande gatufest i Sofielund

Medskapande gatufest i Sofielund Ett stort arbete pågår nu för att skapa en gatufest mitt i Sofielund. Under vår och sommar 2021 kommer boende och lokala aktörer att tillsammans skapa gatufesten och verka för utvecklingen av en hållbar stadsdel. Gatufesten planeras...
Horisont Europa 2021-2024: forskning och innovation för en hållbar framtid

Horisont Europa 2021-2024: forskning och innovation för en hållbar framtid

EU-kommissionens strategi Horisont Europa för 2021-2024 omfattar 95,5 miljarder euro och bidrar till EU:s prioriteringar: ett klimatneutralt och grönt Europa, ett Europa rustat för den digitala tidsåldern och en ekonomi för människor. Strategin handlar inte minst om att göra EU...
Ta emot sommarpraktikant som är 16–19 år

Ta emot sommarpraktikant som är 16–19 år

Ung i sommar drivs utifrån Malmö stads övergripande mål att öka sysselsättningen och ge Malmös ungdomar tillgång till en meningsfull fritid. Malmö stad står för ungdomarnas praktikersättning och olycksfallsförsäkring.Praktikplatsen står för ett engagerat handledarskap och skapar förutsättningar för trivsel, trygghet och säkerhet. Ansök...
Fairplay for inclusion

Fairplay for inclusion

En av våra medlemsorganisationer CCBE Centre for Capacity Building & Empowerment är engagerade i ett nytt EU-projekt, Fairplay for inclusion. Projektet är med ungdomar och organisationer från Turkiet, Spanien, Sverige och Portugal. I Malmö skapas mer och mer projekt inom EU,...
Guide - Att delta i ett Zoom-möte

Guide - Att delta i ett Zoom-möte

Zoom är ett användarvänligt program för digitala möten. Med denna QuickStart
kommer du snabbt igång med att koppla upp dig för att delta i ett Zoom-möte Delta-i-ett-Zoom-mote_QuickStartLadda ner En guide för dig som ska delta i ett digitalt möte i Zoom. Delta-i-ett-Zoom-moteLadda ner Föreningspool Malmö...
Årsmöte Malmö Ideella 2021

Årsmöte Malmö Ideella 2021

Malmö Ideella kallar medlemsorganisationer till digitalt årsmöte 14 april kl 18.00 Vid föreningsmöte har varje medlemsförening två röster.
Ett ombud kan maximalt ha en röst.

Alla handlingar läggs löpande ut, ni hittar dom här 
https://malmoideella.se/om-oss/arsmote/<...
Föreningsutbildningen - Styrelsekunskap

Föreningsutbildningen - Styrelsekunskap

Föreningsutbildningen Styrelsekunskap grund riktar sig till nya styrelsemedlemmar utan större erfarenhet av styrelsearbete och kursen ger en grundläggande utbildning i föreningskunskap. Utbildningen är gratis för föreningar i Malmö och är obligatorisk för föreningar som vill bli en bidragsberättigad förening enligt...
Malmötimmen den 7 april

Malmötimmen den 7 april

Malmö Tillsammans – en gräsrotsinkubator
Inbjudan till digitalt möte den 7 april kl. 08.30-09.30 Varmt välkommen med din anmälan till Malmötimmen den 7 april kl. 08.30-09.30 med Malmö
Tillsammans. Hur kan vi tillsammans bidra till en lokal hållbar utveckling?
Hur kan vi gemensamt ta tillvara...
1 2 3 4 29