Medlemsbrev

Nyheter från våra medlemsbrev visas här.

Fördomsfönster Öresund

Fördomsfönster Öresund

Projektets syfte är att öka gränspendlingen i Öresundsregionen genom att främja gränsöverskridande rekrytering av personer med utrikesbakgrund. För att uppnå detta arbetar projektet dels utbildande och informerande, både gentemot arbetssökande och gentemot företag, dels undersökande, med hjälp av enkäter, intervjuer...
Tidiga insatser för asylsökande

Tidiga insatser för asylsökande

Länsstyrelsen Skåne fördelar statsbidrag till verksamhet för asylsökande. Syftet med statsbidraget är att motverka passivisering under asyltiden, att underlätta kontakten med den svenska arbetsmarknaden och att främja en framtida etablering för dem som beviljas uppehållstillstånd. Länsstyrelsen Skåne har 7 053 000 kronor i...
Gratis säkerhetsutbildning och information om statsbidrag

Gratis säkerhetsutbildning och information om statsbidrag

Sedan 1 oktober 2018 finns det ett statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder som trossamfund, stiftelse och ideella föreningar kan söka pengar ifrån. Statsbidraget kan beviljas då en organisations verksamhet påverkas av rädsla för våld, hot eller trakasserier på grund av hudfärg,...
Dags att påbörja dialog med Kulturbryggan

Dags att påbörja dialog med Kulturbryggan

Dags att påbörja dialog med Kulturbryggan
Kulturbryggan öppnar snart årets första utlysning för projektbidrag och strukturbidrag. Har du en idé som du tror kan passa Kulturbryggan?
Beskriv idén kortfattat och skicka till kulturbryggan@konstnarsnamnden.se Vi behöver din idé senast den 16 mars ...
Utlysning av statsbidrag för jämställdhetsprojekt

Utlysning av statsbidrag för jämställdhetsprojekt

Nu på fredag den 14 februari öppnar utlysningen för att söka statsbidrag för jämställdhetsprojekt. Statsbidragen innebär en möjlighet för civilsamhället att bedriva viktigt jämställdhetsarbete. I år har myndigheten sju miljoner kronor att fördela i projektbidrag. Efter utlysningen har du möjlighet...
Vill er förening medverka på Malmöfestivalen 2020?

Vill er förening medverka på Malmöfestivalen 2020?

Vill er förening medverka på Malmöfestivalen 2020?
Har ni ett spännande programförslag som kan engagera festivalbesökarna? Varmt välkomna att skicka in er intresseanmälan till oss på Malmöfestivalen! Mer information och anmälan hittar du på länken nedan: https://www.malmofestivalen.se/nyheter/vill-din-forening-medverka-pa-malmofestivalen Vänta inte för länge. Deadline för intresseanmälan är...
Utvecklingsmedel mot våld

Utvecklingsmedel mot våld

Kommuner, myndigheter och ideella organisationer i Skåne kan nu söka utvecklingsmedel för 2020 till förebyggande insatser mot mäns våld mot kvinnor. Länsstyrelsen bjuder in kommuner, myndigheter och ideella organisationer i Skåne att söka utvecklingsmedel till förebyggande insatser mot mäns våld mot kvinnor. Ansökan...
Mer kunskap om allemansrätten

Mer kunskap om allemansrätten

Nu kan organisationer som vill bidra till bättre kännedom om allemansrätten söka bidrag från Naturvårdsverket. Ansök senast den 31 mars för att få ta del av de tre miljoner kronor de fördelar under 2020. Allemansrätten är en unik möjlighet för alla...
Deltagarinbjudan till PeaceWorks antirasistiska projekt Vår jävla vardag

Deltagarinbjudan till PeaceWorks antirasistiska projekt Vår jävla vardag

Just nu håller PeaceWorks på att skapa en dokumentärfilm vid namnet Vår jävla vardag som berör vardagsrasism och hur den kan tackas ur ungas egna perspektiv. 

Filmen och communityt Vår jävla vardag handlar om hur en som ung i Sverige idag dagligen får utstå flera olika...
Styrelsen föreslår ändringar till föreningens stadgar

Styrelsen föreslår ändringar till föreningens stadgar

Årsmötet blir den 23 april, då beslutas om ändringsförslaget

I stora drag - ändringar i stadgarna
Malmö Ideella samlar och stärker ett aktivt civilsamhälle för ett hållbart Malmö 
Styrelsen föreslår fast antal av 8 ledamöter och att styrelsen utser vice ordförande
Styrelsen föreslår att...
Kulturbevarande eller förskönande åtgärder

Kulturbevarande eller förskönande åtgärder

Vårens ansökan om bidrag Ansökan om bidrag ska vara Föreningen tillhanda senast måndagen den 17 februari 2020. Malmö Förskönings- och Planteringsförenings ändamål är att bevara, vårda, levandegöra och vidareutveckla kulturarvet samt att verka för försköningar som planteringar och konstnärlig utsmyckning. Av ansökan ska...
Nominera till Malmö stads kulturstipendier

Nominera till Malmö stads kulturstipendier

Dags att ansöka och nominera till Malmö stads kulturstipendier Stipendier för konstnärlig utveckling kan du söka om du är kulturskapare i Malmö och i början av din professionella bana. Till stipendier för värdefulla insatser kan du nominera (föreslå) en person som under lång tid har...
1 16 17 18 19 20 29