Medlemsbrev

Nyheter från våra medlemsbrev visas här.

#ViärMalmöandan

#ViärMalmöandan

Nu gör vi verkstad av Malmöandan! Under ett antal år har processen pågått kring att ta fram dokumenten som är bakom Malmöandan. Nu är det dags att ta nästa steg och börja göra verkstad. Det pågår idag ett antal olika projekt och...
Projektidéer för äldre med funktionsnedsättning

Projektidéer för äldre med funktionsnedsättning

SV Skåne bjuder in till en träff tillsammans med Arvsfondens handläggare för utbildning, inspiration och nytänk! Arvsfonden gör nu en särskild satsning där deras handläggare genom coaching vill ta fram fler bra projektidéer för äldre med funktionsnedsättning, då det visar sig...
Vårens grundläggande föreningsutbildningar

Vårens grundläggande föreningsutbildningar

Föreningspool Malmö samordnar och genomför grundläggande föreningsutbildningar. Syftet är att stödja föreningarna att bättre klara av föreningens vardagliga administration, ekonomi och styrelsearbete. Vi vill utveckla utbildningarna för föreningslivet i Malmö – framförallt bygga vidare på de goda erfarenheter vi har av...
Fadimedagen 2019 Malmö

Fadimedagen 2019 Malmö

Inbjudan, Fadimedagen 2019 Malmö. Arrangör: Föreningen Glöm Aldrig Pela och Fadime Välkommen till en fullspäckad utbildningsdag om hedersförtryck med de främsta experterna inom fältet. Evenemang: Seminarium för yrkesverksamma och studenter. Årets tema är "från ord till handling" Tisdagen den 22 januari kl 08.45-16.00, Rådhussalen i...
Avsiktsförklaring Agenda 2030

Avsiktsförklaring Agenda 2030

Initiativet till avsiktsförklaringen togs i våras av de tre plattformarna CONCORD Sverige, Forum – Idéburna organisationer med social inriktning och LSU – Sveriges ungdomsorganisationer. Med denna avsiktsförklaring, och med respekt för alla organisationers olika roll, uppdrag och verksamheter, tar vi organisationer...
Nu lanseras Demokratihandboken 2019

Nu lanseras Demokratihandboken 2019

Vill du ha en handbok i demokrati – helt gratis? Arvsfonden lanserar nu Demokratihandboken 2019 med 120 praktiska tips om demokrati och hur du påverkar genom en förening.  Du kan ladda ner Demokratihandboken som PDF eller beställa upp till 20 exemplar gratis. Vill du beställa fler exemplar...
Malmöandan - nu tar vi nästa steg

Malmöandan - nu tar vi nästa steg

Varmt välkommen den 22 november med Malmöandan Nu tar vi nästa steg – följ med på färden! Överenskommelsen mellan Malmö stad och den idéburna sektorn i Malmö är undertecknad och nu är två samordnare är på plats. I överenskommelsen har fem samhällsutmaningar tagits...
Bättre plats för personer i asylprocessen

Bättre plats för personer i asylprocessen

Välkommen till en dag där du tillsammans med andra aktörer bidrar till att skapa nya lösningar för att göra Skåne till en bättre plats för personer i asylprocessen. Vi kommer att arbeta utforskande, samskapande och kreativt utifrån en strukturerad process där...
Minska och motverka segregation

Minska och motverka segregation

Intresseanmälan för 2019 öppen hos Delegationen mot segregation, Delmos. Från och med den 1 november kan ideella föreningar och stiftelser anmäla intresse för att få stöd i arbetet mot segregation. Just nu pågår det dessutom ett kartläggningsarbete hos många organisationer runt om...
Malmötimmen med fritidsdirektören

Malmötimmen med fritidsdirektören

Temat är ”Fritidens betydelse” och innehåller en presentation om vad som är på gång utifrån stadens/förvaltningens synvinkel och ger också tillfälle till dialog utifrån deltagarnas synvinkel. Malmötimmen är en kostnadsfri aktivitet och är öppen för stadens föreningsliv. Malmötimmen - Johan Hermansson, Fritidsdirektör Tisdagen...
Information om Malmöandan

Information om Malmöandan

Malmöandan - Föreningslivet och Malmö stads lokala överenskommelse om byggandet av ett mer hållbart Malmö, tar nu nästa steg i utvecklingen genom att lämna idéstadiet och gå vidare in i verkstadsfasen. Första steget i den gemensamt beslutade Samarbetsplanen är att...
Välkommen till CHANGE

Välkommen till CHANGE

Välkommen till CHANGE – filmvisning och samtal Det är något nytt som behöver komma fram. En ny aspekt av något som redan finns. Det är inte revolutionerande men kan revolutionera hela vårt sätt att tänka och arbeta för en bättre värld. Filmen...
1 13 14 15 16 17 18