Medlemsbrev

Nyheter från våra medlemsbrev visas här.

Medskapa Malmö

Medskapa Malmö

En mötesplats om hur vi möter krisens effekter tillsammans
11 maj 13.00 - 15.30 Coronaviruset har ändrat förutsättningarna för många som lever eller arbetar i Malmö. Under april har aktiva i föreningslivet, Malmö stad och universitetet samlats för att lära och inspirera...
En enkel väg in - för Malmö

En enkel väg in - för Malmö

Malmö Ideella och Volontärbyrån lanserar sajten malmo.volontarbyran.org för att underlätta för det ideella engagemanget i Malmö. På sajten kan ideella organisationer kostnadsfritt annonsera efter fler volontärer, och de som vill engagera sig kan enkelt söka ideella uppdrag. Ny digital plattform - p...
Delmos - minskar och motverkar segregation

Delmos - minskar och motverkar segregation

Ideella föreningar och stiftelser kan 2020 exempelvis söka bidrag för: Ideella föreningar och stiftelsers möjligheter att vara en del i ett sektorsövergripande arbete i samverkan med kommuner och regioner.Att stärka invånarnas röster i ett område (till exempel mobilisera de lokala krafterna,...
Bli prenumerant

Bli prenumerant

Medlems- och nyhetsbrev från idag.
Önskar du bli prenumerant,klicka nedan och på subscribe https://mailchi.mp/bcf36e11bfec/15februari-1353558<...
Malmö Ideella håller digitalt årsmöte 23 april kl 18.00

Malmö Ideella håller digitalt årsmöte 23 april kl 18.00

Malmö Ideella bjuder in till digitalt Årsmötet torsdagen den 23 april kl 18.00 via länk.
Medlemsorganisationer deltar med en eller två ombud på årsmötet.
Ett ombud kan maximalt ha en röst. 
Medlemsorganisationerna anmäler sina ombud via anmälningslänken HÄR
Innan årsmötet kommer ombuden att få mötesregler samt en...
Nationell enkät om ...

Nationell enkät om ...

Statliga myndigheten MUCF arbetar med att förbättra villkoren och förutsättningarna för det civila samhället. För att kunna göra det behöver MUCF veta hur ni påverkas på kort och lång sikt av corona-pandemin och vilket stöd ni behöver från det offentliga. MUCF hoppas att många...
Volontärbyrån en bra sida för idéburna organisationer

Volontärbyrån en bra sida för idéburna organisationer

Behöver er ideella organisation fler aktiva, volontärer eller frivilliga?  
Volontärbyrån har en bra sida för idéburna att använda. Volontärbyrån hjälper organisationer att hitta och ta hand om volontärer genom digital förmedling samt genom kurser. Volontärbyråns sajt når varje månad ca 15 000 besökare som...
Bidragsgruppen behöver kandidater

Bidragsgruppen behöver kandidater

Malmö Ideella har två platser till referensgruppen (bidragsgruppen - fritid). 
Vi söker efter två personerna som har god kännedom om bidragsregler från Malmö fritidsnämnd. Ett önskemål är att personerna verkar på föreningsnivå med egen erfarenhet kring ApN systemet.

De ombud som Malmö Ideella...
Malmöandan bjuder in till en ny dialog

Malmöandan bjuder in till en ny dialog

Genom kris in i möjligheter Mötesplats Medskapande. Vi bjuder in till en ny dialog 14 april kl 10-12 som du kan delta digitalt i genom att anmäla dig här: ANMÄLAN 14/4 kl. 10-12. Situationen med Coronaviruset berör alla. Den kräver något...
Rapporter från två möten:   Genom kris in i möjligheter

Rapporter från två möten: Genom kris in i möjligheter

Malmöandan i samarbete med Forward Malmö, Malmö Ideella, Sensus, Rädda Barnen, med flera genomförde två möten inom ramen för Mötesplats Medskapande den 8:e och 14:e april 2020. David Ershammar och Elin Turesson var mötesledare. Antalet deltagare var ca 50 stycken....
Kriskommunikation om Corona på fler språk

Kriskommunikation om Corona på fler språk

Länsstyrelsen Skåne och verksamheten Samhälls- och hälsokommunikation har genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap fått i uppdrag att bidra till att tillgängliggöra aktuell information om den rådande krissituationen och spridningen av coronaviruset. Kommunikationskampanjen kommer att bestå av korta informationsfilmer där samhälls- och hälsokommunikatörer...
Engagemang i Malmö - ny samverkan

Engagemang i Malmö - ny samverkan

Den 8:e april lämnade Fritidsförvaltningen i Malmö stad in en ansökan om att erhålla § 37a-medel från Länsstyrelsen Skåne för insatsen ”Engagemang i Malmö” i samverkan med Malmö Ideella och MISO.

Insatsens syfte är att stärka nyanlända personers möjlighet att förstå...
1 11 12 13 14 15 27