Medlemsbrev

Nyheter från våra medlemsbrev visas här.

Nytt team startar 7 oktober

Nytt team startar 7 oktober

Hur får vi till ett kraftfullt förändringsarbete i dessa tider av osäkerhet och komplexitet? Ja, vi som arbetar för samhällsutveckling utmanas nu mer än någonsin. Vi kan välja att göra mer av det invanda, eller öppna upp för förändring, lära...
Segregationen i Sverige har ökat

Segregationen i Sverige har ökat

Segregationen i Sverige har ökat kraftigt sedan 1990-talet. Höginkomsttagare och låginkomsttagare är de som lever mest segregerat. Skillnaderna mellan olika områdestyper i landet är så pass stora att det pekar på att platsen har betydelse för människors livschanser. Det visar...
Förändringar i föreningsstöd 2022

Förändringar i föreningsstöd 2022

Malmö Ideella är remissinstans gällande förslag till förändringar i Föreningsstöd 2022 från fritidsförvaltningen. Remiss-Forslag-pa-forandringar-i-Foreningsstod-2022Ladda ner Vi bjuder vi in till remisskonferens 24 augusti.
Men först öppnar vi upp en enkät inför remisskonferensen.
Tillsammans bidrar vi och skapar ett remissvar. På remisskonferensen den...
Idéburen sektors samverkan med Malmö universitet

Idéburen sektors samverkan med Malmö universitet

Den här rapporten är en delrapport inom ramen för det Vinnovafinansierade projektet Strategiska partnerskap för effektiv och transparent samverkan (Spets) och belyser Malmö universitets samverkan med organisationer inom den idéburna sektorn Rapporten bygger på intervjuer med företrädare för tio idéburna organisationer....
Kodex Malmö

Kodex Malmö

I Malmö vänder vi ryggen mot hatet och stöttar varandra.
Vi samarbetar för att få bort rasistiska och hatiska budskap från våra gator, skolor, agendor och styrelserum. Oavsett vem de riktas mot.
Vi är varandras, ibland okända, men vänliga grannar. I Malmö samarbetar...
Digitalt sommaröppet - föreningspoolen

Digitalt sommaröppet - föreningspoolen

Föreningspool Malmö håller öppet hela sommaren men eftersom det är semestertider är personalstyrkan begränsad. Föreningspoolen tar inte emot besök på deras kansli. Däremot sker mötena digitalt. Alla möten bokas via: info@foreningspoolmalmo.se Tänk på att kontakta poolen i god tid. Ta gärna en titt i...
Föreningsgala 2022

Föreningsgala 2022

Fritidsnämnden bjuder årligen in till Föreningsgalan för att hylla eldsjälar och föreningar i Malmö. Malmö Ideella och MISO sitter i styrgruppen för planeringen och vill fråga våra medlemsföreningar när ni tycker att Föreningsgalan ska äga rum från och med 2022...
Digital mötesplats för Malmös föreningar

Digital mötesplats för Malmös föreningar

Vill ni stärka ert arbete med inkludering och jämlikhet och vara en samarbetspartners i ett projekt med syfte att stärka invandrartjejers-/-kvinnors inkludering i föreningslivet – och få en professionellt producerad film om er verksamhet publicerad på vår digitala plattform? (Och...
Unga ledare

Unga ledare

Nu är ansökan för Unga ledare 2021 öppen!  Har ni ungdomar i er förening som är intresserade av ledarskap?
Är de mellan 16-25 år?
Då är denna utbildning en gratis investering i era ungdomar, och i er förening!  Era ungdomar får en...
Sverigehalsduk mot kvinnovåld

Sverigehalsduk mot kvinnovåld

Winnet  Malmö vill bidra till att mäns våld mot kvinnor upphör genom att inbjuda alla kvinnor i Sverige att sticka på en Sverigehalsduk. Vi bjuder vi in alla kvinnor i Sverige att sticka på en Sverigehalsduk mot kvinnovåld.
Winnet Malmö kommer att...
Frågestund Migration

Frågestund Migration

Samordnarna för Tidiga Insatser för Asylsökande och Nätverk-Aktivitet-Delaktighet vill skapa en möjlighet för dig som finns i verksamheter som möter asylsökande och nyanlända att i dialog få ställa frågor och samtala om de utmaningar vi alla möter, direkt till berörda...
Leader Söderslätt bjuder in till dialogmöten

Leader Söderslätt bjuder in till dialogmöten

Leader Söderslätt har sedan 2008 arbetat med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden och delat ut cirka 80 miljoner kronor till drygt 150 projekt. För att kunna ta del av nya medel kommer Leader Söderslätt att ta fram en ny lokal...
1 2 3 32