Medlemsbrev

Nyheter från våra medlemsbrev visas här.

The Nordic Youth POOL is now open

The Nordic Youth POOL is now open

You can now apply for funding from the Nordic Youth Pool for activities by and for young people across the Nordic region! If you have a good idea for an activity and a partner from another Nordic country, you are...
Infomötet om extratjänst

Infomötet om extratjänst

Dagens infomöte med Arbetsförmedlingen och Malmö stad om extratjänst, så fick vi nyheten om att föreningar som erbjuds teckna avtal innan årets slut, kan erbjudas ett år längre med stödet extratjänst. Medverkade föreningar fick intressant information om denna stöd-åtgärd. Det...
November TIA nyhetsbrev

November TIA nyhetsbrev

Hej, Vi har gått in i de mörkare höstmånaderna och trots rådande omständigheter ser vi mycket engagemang och många verksamheter som ställer om i den mån det går. Det finns mycket innovation och nytänkande där ute som vi kan ta med oss...
Nya beslut i Malmö stad med anledning av covid-19

Nya beslut i Malmö stad med anledning av covid-19

Mot bakgrund av den ökade spridningen av covid-19 och de förlängda skärpta allmänna råden i Skåne har Malmö stad fattat ett antal beslut som påverkar föreningslivet i Malmö. För idéburna organisationer och föreningar
https://malmo.se/Coronaviruset-och-sjukdomen-covid-19/For-foreningar-och-ideburna-organisationer-med-anledning-av-coronaviruset-och-covid-19.html För Kulturaktörer
https://malmo.se/Service/Kultur-och-fritid/Stod-till-kulturskapare/Kulturstod-och-atgarder-under-corona-pandemin/Atgarder-inom-kulturstod-med-anledning-av-coronavirus-och-covid-19.html Pressträffar
https://malmo.se/Coronaviruset-och-sjukdomen-covid-19/Presstraffar.html ...
Motivera och behålla frivilliga

Motivera och behålla frivilliga

Digitalt Malmö - kostnadsfritt
Motivera och behålla frivilliga - 24 november 09.00 - 16.00 En utbildning om hur ni behåller de frivilligas engagemang.
Detta är utbildningen för dig som vill förstå hur din organisation kan arbeta strategiskt med att hålla engagemanget vid liv. Under utbildningen...
Inbjudan till digitalt möte med Kulturförvaltningen

Inbjudan till digitalt möte med Kulturförvaltningen

Malmötimmen bjuder in till digitalt möte med Kulturförvaltningen Malmötimmen den 27 november kl. 08.30-09.30
Med tanken på gällande restriktioner kommer en punkterna handla om de akuta utmaningarna. Men det är också viktigt att titta framåt, vilket övriga punkter på agendan pekar på. •...
Delmos bjuder in till samtal

Delmos bjuder in till samtal

Är din organisation engagerad i arbetet med att minska och motverka segregation? Då kan det vara intressant att delta i Delmos webbinarium om nästa års utlysning av statsbidrag. Utlysningen kommer att öppna i början av 2021. Under webbinariet beskriver Delmos utlysningens...
Behöver er förening en Boost?

Behöver er förening en Boost?

Vill ni öka engagemanget, tänka nytt med styrelsen eller arrangera en medlemsutbildning? 
Föreningsakuten erbjuder gratis konsultation och hjälp att arrangera digitala utbildningar eller möten skräddarsydda till era behov och önskemål. Anmäl intresse på länken så kontaktar vi er! Anmälan: https://tinyurl.com/foreningsboosten  läs mer: https://drive.google.com/file/d/16VhZv2ddB32UpS-gwbBrNkNbEO8ZUxan/view?usp=sharing
Erbjudandet gäller till 12/12...
Samordning av insatser från civilsamhället utvecklas 2021

Samordning av insatser från civilsamhället utvecklas 2021

Under de senaste åren har samordnare för NAD och TIA arbetat nära varandra för att med olika metoder stärka asylsökande och nyanländas etablering genom aktiviteter i idéburen sektor. Under 2021 kommer dessa två samordningsuppdrag sammanfogas till ett, inom ramen för...
Aktivitetskalender riktad till asylsökande och nyanlända

Aktivitetskalender riktad till asylsökande och nyanlända

”Aktiviteter i Sverige”
En nationell aktivitetskalender riktad till asylsökande och nyanlända Många föreningar och andra aktörer driver idag verksamhet för och med asylsökande och nyanlända. Kalendern är ett sätt att synliggöra och sprida dessa verksamheter. Kalendern ska bidra till att asylsökande och...
Tips om ny handbok

Tips om ny handbok

Tips om ny handbok 
Nu finns en sprillans ny handbok om olika sätt att använda forskning i ideella organisationer. Den finns att läsa och ladda ned på https://www.ideellarena.se/wp-content/uploads/2020/10/att-anvanda-forskning-i-ideologins-tjanst.pdf...
MUCF samverkar med Malmö Ideella

MUCF samverkar med Malmö Ideella

Dialog med paraplyorganisationer kring lokala föreningars kunskapsbehov Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor i samverkan med Malmö Ideella och Sveriges Föreningar är intresserad av att träffa dig som har en ledande position i en civilsamhällesorganisation. Kanske är du förtroendevald, verksamhetsledare eller har...
1 2 3 24