Föreningslunch

Lunch
En föreningslunch är ett koncept där Malmö Ideella bjuder in medlemsföreningar till ett möte på en vardag under lunchtiden.

Ämnet är aktuellt som kommer från omvärlden eller medlemsföreningarna. Den som tar initiativet står för lokalen och lätt lunchkostnad. Kommer initiativet från Malmö Ideella så förhandlas omkostnaden med aktören som önskas medverka (programvärd). Malmö Ideella ombesörjer inbjudan och utskick till medlemsföreningar. Bör ske minst tre veckor innan lunchdagen. Föreningsledarna anmäler sig senast tre dagar innan till Malmö Ideella. Deltagarlista delas ut på föreningslunch med kontaktuppgifter.

Föreningslunch är en kombination av mat och matnyttigt där föreningsledaren tar del av ett önskat aktuellt ämne och dessutom får kontakt med andra föreningsledare i Malmö. Klocktiden är cirka 11.45 till 13.15, justering kan ske.

Upplägget för föreningslunch:
Inleder med en lätt lunch, som tar sin tid. Fortsätter med den aktuella föreläsningen, som tar sin tid och inspirerar förmodligen till viljan att veta mer. Därefter kommer tid för frågor och avslutning. De föreningsledare som vill veta veta mer eller boka möte, får besked hur det kan ske. På vilket sätt det sker bestämmer programvärden.

Detta koncept har framtagits tillsammans med MISO – Malmöidrotten. Allt som oftast genomförs en föreningslunch med Malmö Ideella och/eller MISO som initiativtagare eller budbärare.

Har du förslag på en föreningslunch, lägg ett mejl till vår koordinator konsulent@malmoideella.se

Tidigare föreningsluncher med olika programvärdar

Infomöte med Maktsalongen

EU-programmet Ett Europa för Medborgarna

 

Föreningslunch tillsammans med Visma Spcs AB som underlättar föreningars administrativa uppgifter.

Föreningslunch InnoCarnival Skåne – projekt som ska bidra till en mer hållbar utveckling i Skåne genom att stärka ungas engagemang och innovationskraft – tillsammans med MISO, CPE (Centrum för Publikt Entreprenörskap) och Malmö stad