Föreningscenter

Föreningscenter för ett hållbart Malmö
Malmö Ideella genomfördes ett möte kring att skapa en gemensam samverkansplats. Ur detta möte kom det ett förslag på ett koncept. Här nedan presenteras ett utdrag från det konceptet.

Grundförutsättning: För alla föreningar som vill.

Gemensamt öppet hus för civila samhället för gemensamma ändamål, med detta innehåll:

 • Café och restaurang
 • Samverkansfokus: Utvecklingsplattformar/ Utvecklingscenter (arbetsförmedling – praktikplatser)
 • Gemensam service och funktion (t.ex. Föreningspool)
 • Kompetenscenter/gemensam kompetensutveckling
 • Tillfälliga arbetsplatser för engagemang (co-working)
 • Arbetstillfällen & praktik
  Reception (svar på frågor)
  Kansli funktion ex göra gemensamma möten, t.ex. rekrytering, gemensamma projekt

Funktion/Frågor

 • Lösa samhällsfrågor
 • Stödfunktioner till medverkande föreningar
 • Värdegrundsbaserat – Demokratistärkande – Demokrativerkande
 • Idéburen applikations-utveckling
 • Lösare former – t.ex. nätverk
 • Kommunikation/media
 • Livspussel-lösning för aktiva (läxläsning, tvätt, mat, barnpassning) à la IKEA
 • Showroom–space för finansiärer & företag (intermediär)
 • Volontärförmedling
 • Permanenta kontorsplatser

Plats/Läge

 • Lokalt och regionalt
 • Tillgänglig – synligt – tryggt
 • Tryggt område även på kvällar och helger
 • Närhet till centralen eller triangel eller södervärn
 • Center med satelliter som åker runt (cirkustält) öppen mötesplats som kommer till medborgare

Visioner

 • De ungas kraft för samhällets utveckling
 • Inkludering (integration) och bli mer kollektiv
 • Mer gemenskap och mindre individualism
 • Samhällsutmaningar – vilken roll kan Civilsamhället spela
 • Ett hus kan kompletteras med helt nya dimensioner
 • Process
 • Använda staden det offentliga
 • Lokal kontor-samverkan (runt om i staden). Offentliga lokaler ska vara offentliga.
 • Ny syn på ”arbete” – en mänsklig rättigheter

Nästa steg

 • Fokusera på en fysisk plats, men med bilden av flera platser
 • Skapa en bild över de olika delarna (fast plats – gemensam plats – tillfällig plats)
 • Ingen topp styrning, vi vill hitta former att många vill vara med och ta den praktiska driften
 • Involvera Malmö stad, MKB, byggbolag och arkitekter