samordning

Malmö Ideella vill skapa hållbar stad genom civilsamhället.

Vi vill främja samordning som möjliggör relation mellan medlemmar.