Remisskonferens Regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till föreningar och organisationer

Kommunstyrelsen i Malmö har skickat förslag på reviderade riktlinjer för Malmö stads stöd till föreningar och organisationer på bred remiss, bland annat till paraplyorganisationer för föreningar i Malmö. Med denna remisskonferens får ni som förening även möjlighet att muntligen framföra era åsikter om förslaget direkt till Malmö stad. Så, kom och tyck till!

Remisskonferensen hålls den 22:e maj och föreningen har 2 olika tidpunkter att välja på:
Anmälan kl. 14-16
Anmälan kl. 17-19

Kommunalrådet Frida Trollmyr (S), med ansvar för kultur, fritid och folkhälsa kommer att vara på plats kl. 14 -16.
Läs mer om remissen

Remisskonferensen är ett samarrangemang mellan Malmö stad, Malmöidrottens Samorganisation (MISO), Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation (MIP) samt Handikappidrottens Samorganisation (HISO).