Remisskonferens 10 oktober

Varje år görs en översyn av Föreningsstöds regelverk som omfattar fritidsnämndens allmänna bestämmelser och bidragsregler. Dokumentet redogör för förslag på förändringar till Föreningsstöd 2019.

KC Kompetenscenter inbjuder i samråd HISO, MISO och Malmö Ideella 2 representanter från er förening till en remisskonferens 10 oktober rörande det utsända förslaget ”Reviderade förslag Föreningsstöd 2019”
Länk för att hämta förslaget https://bit.ly/2zu8RmF

Inbjudan och anmälan finns här Inbjudan Remisskonferens

Malmö Ideella avger synpunkter på förslaget den 12 oktober. Synpunkter kommer omfatta det som gäller fritidsnämndens regelverk, andra nämnder omfattas inte av detta yttrande.