Regeringen och civilsamhället i samtal om integration

Den 22 oktober arrangerades samråd på temat integration mellan regeringen och det civila samhällets organisationer.

Malmö Ideella var inbjuden och deltog. Temat var civilsamhällets roll i arbetet mot socioekonomisk segregation i hela landet, såväl i städer som i gles- och landsbygd. Läs mer här.