Rättvis Organisering

Tamam – en ungdomsorganisation som arbetar med att främja och stötta ungas samhällsengagemang, behöver er hjälp för att skapa förändring i samhället.

Tamam har ett projekt som heter Rättvis Organisering som under våren kartlagt rasism inom ungas föreningsliv. Resultatet visar på en utbredd diskriminering som sker på rasistiska grunder och högre trösklar för icke-vita ungdomar i Sverige att organisera och engagera sig.

Vad betyder det då om bara delar av befolkningen välkomnas i föreningar eller har möjlighet att driva aktiviteter och få tillgång till alla de resurser som finns för föreningslivet? Demokrati är inte demokrati om den bara finns till för vissa.

Nu under hösten ska Rättvis Organisering hålla gratis workshops (på Zoom eller på plats i Malmö) som riktar sig mot alla inom våra organisationer som har en beslutfattande roll och/eller jobbar för eller med unga personer.

Workshopen tar ungefär 2 timmar och har som mål att visa er hur ni kan växa och utveckla ert antirasistiska arbete med verktyg för att skapa förändring.

Vill du veta mer?
Mejla mig: kesiena.boom@tamam.se och ni kan läsa mer om projektet på vår hemsida: www.tamam.se/rattvis-organisering