Rättvis Organisering – ny informationsfilm!

Vad är Rättvis Organisering? I denna film får du veta mer om Tamam och projektet Rättvis Organisering. Filmen beskriver den problematik som finns kring rasism och dess påverkan på rättigheter och organisering samt bakgrunden till varför Tamam startade upp projektet. Du får även en inblick i resultatet av projektets kartläggning av rasism i föreningslivet och på vilka sätt det drabbar unga personer i Sverige. 

Under 2022 kommer Tamam att fortsätta bedriva projektet Rättvis Organisering. Vi kommer fortsätta att informera och utbilda om rasism och antirasistiskt arbete, men kommer även samarbeta med andra organisationer som jobbar med liknande frågor. Rättvis Organisering ser ett behov av att samla olika projekt och metodmaterial rörande unga och antirasism för ökad spridning och större genomslagskraft i arbetet med dessa frågor. Det kollektiva arbetet som ungdomsorganisationer bedriver och de kunskaper och erfarenheter som vi samlat på oss får inte glömmas bort i samband med avslutade projekt eller bristande ekonomiskt stöd. 

Om du eller din organisation är intresserade av en workshop eller samverkan så kan du maila projektledaren på deria.yenidogan@tamam.se

Se filmen här!