RådRum distans Malmö med flera språk

RådRum kan hjälpa dig med dina frågor, att ta kontakt med myndigheter, förstå brev och ge allmän vägledning för att bättre förstå hur Sverige fungerar.

På grund av spridningen av coronaviruset pausar vi vår vanliga besöksverksamhet, men under tiden kan du få hjälp med dina frågor via mail, telefon eller
Whatsapp.