Projektidéer för äldre med funktionsnedsättning

SV Skåne bjuder in till en träff tillsammans med Arvsfondens handläggare för utbildning, inspiration och nytänk!

Arvsfonden gör nu en särskild satsning där deras handläggare genom coaching vill ta fram fler bra projektidéer för äldre med funktionsnedsättning, då det visar sig att målgruppen är underrepresenterad i de projekt som Arvsfonden beviljar medel för.

Samarbetsorganisationer, föreningar och studieförbund är varmt välkomna till denna gemensamma träff där vi får möjlighet att hitta varandra, samarbeta och mejsla fram gemensamma idéer inom området äldre med funktionsnedsättning.

Anmälan och mer info här Arvsfonden_2019-01-17

Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan Skåne och Arvsfonden.