Project Lab Advanced: Volontär- och solidaritetsprojekt inom Europeiska solidaritetskåren

Välkommen att delta på MUCF:s digitala Project Lab Advanced om Europeiska solidaritetskåren. Här kan du få inspiration, verktyg och kunskap om programmet.

09 november, 14.30-16.00
11 november, 13.00-14.30
16 november, 10.00-11.30
18 november, 10.00-11.30

Anmäl dig senast 7 november.

Det finns två typer av Project Labs: Intro och Advanced. Project Lab Intro riktar sig till dem som är helt nya i programmet och vill få en första inblick om hur de kan använda programmet i sina verksamheter. Advanced riktar sig till personer som redan har fått grundinformation om programmet och som vill lära sig att implementera ett projekt.

Läs mer och anmäl dig på MUCF:s webbplats.
Project Lab Advanced: Volontär- och solidaritetsprojekt inom Europeiska solidaritetskåren