Pris för mänskliga rättigheter

Pris för mänskliga rättigheter är till för att uppmärksamma någon som har gjort en insats inom området mänskliga rättigheter i Malmö. Priset delas ut till en enskild person, grupp, förening, nätverk, organisation eller annan som utfört en insats inom området mänskliga rättigheter.

Genom MR-priset vill Malmö stad motverka diskriminering och främja demokrati, jämställdhet, barnrättsfrågor, hälsa och mångfald. Vem som helst kan nominera någon som har gjort en insats inom området mänskliga rättigheter i Malmö. Det kan till exempel vara att:

  • Motverka utanförskap
  • Främja antidiskrimineringsarbete
  • Främja jämställdhetsperspektivet
  • Främja barnperspektivet
  • Utveckla kunskapen om hur mänskliga rättigheter kan omsättas i praktiken

Prissumman är på 50 000 kronor.

Allmänheten har möjlighet att nominera enskilda personer, föreningar, organisationer eller andra nätverk till juryn. 2021 nomineringsperiod pågår från 1 september till 4 oktober.