Premiär av Angeläget

Malmö Mediakanal sänder samhällsinformation under pågående kris

För att samhällsinformation ska nå alla malmöbor ung som gammal under Covid-19 pandemin, kommer programmet Angeläget med samhällsinformation att sändas i Malmö Mediakanal som når 120 000 hushåll i Malmö, Lomma, Svedala och Burlöv.

Måndagen den 18 maj kl. 18.00 kommer premiäravsnittet av programmet Angeläget att sändas och samordnare för Malmöandan och verksamhetsledare för Malmö Ideella, Ivar Scotte, menar att det är viktigt att agera snabbt.
– Under krisens tid ställer vi om och försöker agera snabbt inom Malmöandan. Vi insåg att all traditionell media behövs mer än någonsin med tanke på målgruppen. Ett smart sätt är att nå ut till medborgarna i deras hem är via medborgarnas egen kanal, Malmö Mediakanal. Från tanke till handling går det snabbt, när idén är bra. Skapande görs med samklang mellan förening och staden, för medborgarna. Detta är ett bra exempel där Malmöandan inspirerat till handling.

Arbetet med att samla in rörligt bildmaterial har gjorts i samverkan med KC Kompetenscenter som kontaktat olika myndigheter och Malmö stads hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen såg möjligheten att kunna nå sin målgrupp via tv kanalen.

Jolanda van Vliet, enhetschef för Malmö stads mötesplatser betonar hur viktigt det är att nå de äldre under Covid-19 pandemin.
– Nu när Malmö stads mötesplatser för seniorer tillfälligt är stängda försöker vi hitta nya sätt att nå ut. Vi tycker att Malmö Mediakanal och Angeläget är ett bra initiativ som vi är glada för att vara med i och sprida våra aktiviteter.

Programmet Angeläget kommer att sändas måndag till torsdag varje vecka klockan 18.00-19.00 i Malmö Mediakanal och med repris dagen efter klockan 9:00