PRAO – Praktik arbetslivsorientering

Platsanskaffare söker föreningar för Praktik Malmö. Det handlar om Prao (Praktisk arbetslivsorientering).

Genom att erbjuda en praktikplats (endast 5 arbetsdagar) får Ni möjlighet att inspirera en 14–15 åring att förberedda sig för arbetsplatser, branscher och yrken, vilket som är av central betydelse för ungas etablering i arbetslivet.

Se bifogad fil för mer information.


Platsanskaffaren Mehrdad Dolatshahi önskar föreningars feedback och framtida samarbete. Kontakta
mehrdad.dolatshahi@malmo.se