Praktisk bokföring och Styrelsekunskap i augusti

Kunskapsutveckling i en förening är viktigt. Nya och gamla förtroendevalda är välkomna till våra styrelse- och kassörsutbildningar. Utbildningarna är gratis för föreningar i Malmö. Vi följer de rekommendationer som gäller i dagsläget och genomför utbildningarna utifrån dessa. I augusti erbjuder vi föreningsutbildning i Praktisk bokföring och Styrelsekunskap.

Praktisk bokföring i förening
Detta är en praktisk utbildning för kassörer och förtroendevalda som vill lära sig mer om föreningsekonomi. Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill registrera sig på nivå 2 enligt Fritidsnämndens föreningsstöd.
12 augusti kl. 18.00-20.30 eller 19 augusti kl. 18.00-20.30

Styrelsekunskap grund
Grundkursen riktar sig till nya styrelsemedlemmar utan större erfarenhet av styrelsearbete och kursen ger en grundläggande utbildning i föreningskunskap. Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill registrera sig på nivå 2 enligt Fritidsnämndens föreningsstöd.
26 augusti kl. 18.00-20.30

För mer information om kursinnehåll, plats och anmälan
se https://foreningspoolmalmo.se/utbildning

Programmet för föreningsutbildningar hösten 2020 är klart. Vi genomför grundläggande föreningsutbildningar utifrån avtal med fritidsförvaltningen. Utbildningarna samordnas av Föreningspool Malmö.