Planeringsbidrag som ger mer Horisont Europa

Utlysning för att stimulera fler skånska ansökningar till EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa.

Utlysningen gäller för små och medelstora företag samt icke-vinstdrivande organisationer. EU-kortet fokuserar särskilt på den del av Horisont Europa som adresserar ”Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft”.  
 
Första steget i ansökan är att skicka in en intresseanmälan till Region Skåne. Ansökningar tas emot löpande så länge tillgängliga medel finns med uppehåll för handläggning mellan 15 december 2021 och 15 januari 2022.

Intresserade aktörer uppmanas att först ta kontakt med handläggarna på Region Skåne för att stämma av sin projektidé inför inskick av intresseanmälan.

Denna nyhet kommer från Region Skåne
”Planeringsbidrag för fler skånska ansökningar till Horisont Europa – Region Skåne (skane.se)