Partnerskap Skåne

Nyanländas delaktighet, hälsa och egenmakt är centralt för en jämlik hälsa och hållbar samhällsutveckling. Partnerskap Skåne (PS) är sedan 2008 en modell för holistisk samverkan och metodutveckling i syfte.

Läs folder om Partnerskap Skåne PS folder final