Pågående kris i samhället

Civilsamhället påverkas negativt av krisen. Många idéburna verksamheter är oroliga för sin situation utifrån ekonomi, lokaler, bidrag och medlemmar som försvinner.

Malmö Ideella gjorde en enkät bland våra medlemmar, och fick svar från 50 föreningar. Vi ville undersöka vilka behov som finns, och vilka problem man har upptäckt i den rådande situationen.