Open Your Eyes to Malmö

Vårens mässa 2021 arrangeras i digital form den 23 mars kl. 15:00 – 19:00.

Syftet med eventet är att visa upp det rika föreningslivet i Malmö för studenter från när och fjärran och visa på möjligheter till engagemang, aktivitet och sammanhang. För föreningarna är det en möjlighet att få nya medlemmar/ledare/volontärer/frivilliga.

Open Your Eyes vänder sig till både internationella och svenska studenter samt andra intresserade.

Anmälan här