Open Your Eyes to Malmö

Open Your Eyes äger rum den 26 februari 2020. Denna gång är tiden 10.30 – 13.30.  Platsen är Niagara, Malmö Universitet.

Open Your Eyes ger föreningsliv och studenter en unik möjlighet att möta och hitta varandra under enkla och direkta former. Open Your Eyes vänder sig till både internationella och svenska studenter samt andra intresserade.

Open Your Eyes samordnas av KC Kompetenscenter i samverkan med Malmö universitet, Malmö Ideella, MISO, Studenthälsan och Studentkåren.

Anmälda organisationer: GAK Enighet, Svenska Föreningen för Falun Dafa, Malmökretsen av Svenska Röda Korset, Friskvårdsklubben i Malmö, Tamam, Autism- & Aspergerföreningen Skåne, Malmös socialdemokratiska studentklubb (MSSK), Malmö FBC, Mind, Malbas BBK, Amnesty student grupp, Malmö Roller Derby – Crime City Rollers, Föreningen Värnet, Universitetskyrkan Malmö, Malmö e-sport, Träffpunkten RSMH Mittpunkten Malmö, Spelgillet, Arena 305 Musik- och Kulturhus för unga (Malmö Stad), Dyslexiförbundet i Malmö, Mosaik Malmö, Fenix Miljöförening, ATIM kvinno- och ungdomsjour, UF Malmö, Malmö Universitet/Pedagogiskt stöd, Fotografiska Föreningen i Malmö, C.A.R.E. Changing Aspirations into Realities by Education, RFSL Malmö