Nyheter och Information

« Senaste nyheterna

Open Your Eyes to Malmö

Open Your Eyes to Malmö

Open Your Eyes to Malmö äger rum på Niagara, Malmö universitet – den 12 februari 2019. Open Your Eyes ger föreningsliv och studenter en unik möjlighet att möta och hitta varandra...
Vårens grundläggande föreningsutbildningar

Vårens grundläggande föreningsutbildningar

Föreningspool Malmö samordnar och genomför grundläggande föreningsutbildningar. Syftet är att stödja föreningarna att bättre klara av föreningens vardagliga administration, ekonomi och styrelsearbete. Vi vill utveckla utbildningarna för föreningslivet i Malmö –...
Fadimedagen 2019 Malmö

Fadimedagen 2019 Malmö

Inbjudan, Fadimedagen 2019 Malmö. Arrangör: Föreningen Glöm Aldrig Pela och Fadime Välkommen till en fullspäckad utbildningsdag om hedersförtryck med de främsta experterna inom fältet. Evenemang: Seminarium för yrkesverksamma och studenter. Årets tema är...
Nordic Youth Dialogues

Nordic Youth Dialogues

Målet att identifiera ingredienserna till en nordisk strategi för meningsfull och inkluderande medskapande dialog med unga samlades Nordic Youth Dialogues experter, strateger och utövare från hela Norden till ett sektorsövergripande...
Nyttjande av skollokaler för föreningslivet

Nyttjande av skollokaler för föreningslivet

Avslutningsvis kan förvaltningarna konstatera att båda ser positivt på en fortsatt dialog i syfte att möta föreningslivets behov av lokaler i stadens grundskolor. Syftet är att öka andelen grundskolor där föreningar...
Avsiktsförklaring Agenda 2030

Avsiktsförklaring Agenda 2030

Initiativet till avsiktsförklaringen togs i våras av de tre plattformarna CONCORD Sverige, Forum – Idéburna organisationer med social inriktning och LSU – Sveriges ungdomsorganisationer. Med denna avsiktsförklaring, och med respekt för...
Social innovation i Europeiska socialfonden

Social innovation i Europeiska socialfonden

Ny rapport: Social innovation i Socialfonden Hur kan arbetsliv och arbetsmarknad förnyas på ett innovativt sätt genom de projekt som finansieras av Europeiska socialfonden? I rapporten presenteras dels en projektinventering och dels en forskningsöversikt...
Nu lanseras Demokratihandboken 2019

Nu lanseras Demokratihandboken 2019

Vill du ha en handbok i demokrati – helt gratis? Arvsfonden lanserar nu Demokratihandboken 2019 med 120 praktiska tips om demokrati och hur du påverkar genom en förening.  Du kan ladda ner Demokratihandboken...
Vi söker fler föreningar till NAD i förening

Vi söker fler föreningar till NAD i förening

Under ca 4 år har Nätverk-Aktivitet-Delaktighet, NAD funnits som en resurs för idéburen sektor i Malmö. Vår samordnare, Micke har under dessa år svarat för för utveckling av NAD i...
Malmöandan - nu tar vi nästa steg

Malmöandan - nu tar vi nästa steg

Varmt välkommen den 22 november med Malmöandan Nu tar vi nästa steg – följ med på färden! Överenskommelsen mellan Malmö stad och den idéburna sektorn i Malmö är undertecknad och nu är...
Minska och motverka segregation

Minska och motverka segregation

Intresseanmälan för 2019 öppen hos Delegationen mot segregation, Delmos. Från och med den 1 november kan ideella föreningar och stiftelser anmäla intresse för att få stöd i arbetet mot segregation. Just nu...
Malmötimmen med fritidsdirektören

Malmötimmen med fritidsdirektören

Temat är ”Fritidens betydelse” och innehåller en presentation om vad som är på gång utifrån stadens/förvaltningens synvinkel och ger också tillfälle till dialog utifrån deltagarnas synvinkel. Malmötimmen är en kostnadsfri aktivitet...
Informationsmöte om Extratjänst

Informationsmöte om Extratjänst

Informationsmöte om Extratjänst – Få stöd till en extra resurs i din förening Behöver ni en extra resurs på föreningen? Då erbjuder Arbetsförmedlingen stödet extratjänst. KC Kompetenscenter och Arbetsförmedlingen bjuder in föreningslivet till...
Styrelsekunskap, Kassörskunskap och Praktisk bokföring

Styrelsekunskap, Kassörskunskap och Praktisk bokföring

I november erbjuder vi föreningsutbildning i Styrelsekunskap, Kassörskunskap och Praktisk bokföring. Utbildningarna är gratis för föreningar i Malmö. 6 november kl. 18.00-20.30 Styrelsekunskap grund Grundkursen riktar sig till nya styrelsemedlemmar utan större erfarenhet av...
Uppdaterat Dags för

Uppdaterat Dags för

Föreningspool Malmö har uppdaterat Dags för årsmöte som är skapat av Malmö Ideella och MISO. Det innehåller tips och checklista till föreningens årsmöte. Dags för årsmöte...
1 2 3 4 5 31