Nyheter och Information

« Senaste nyheterna

Vad är civilsamhället?

Vad är civilsamhället?

Organisationer inom det civila samhället har ofta ideella syften – de vill bidra till samhällets utveckling, till att lösa utmaningar eller svara mot ett behov i samhället. Organisationerna använder sig...
Är du eller någon du känner Malmös Ideellas nästa ordförande?

Är du eller någon du känner Malmös Ideellas nästa ordförande?

På Malmö Ideellas nästa årsmöte ska bland annat en ny ordförande väljas. Det är en viktig roll som kräver gedigen kunskap om och engagemang för civilsamhället och erfarenhet av bland...
Malmöandan - ny samarbetsplan

Malmöandan - ny samarbetsplan

Parterna i Malmöandan har tagit fram och beslutat om en ny samarbetsplan för Malmöandan. Planen beskriver bland annat årligen återkommande dialogforum, utbildningar och utveckling av digitala mötesplatser. Samarbetsplan Malmöandan 2021-2026Ladda ner<...
Om vaccinering mot Covid-19 på flertalet språk

Om vaccinering mot Covid-19 på flertalet språk

Folkhälsomyndigheten har tagit fram faktablad som syftar till att verka som stöd före, under och efter vaccinering mot Covid-19 på flertalet språk, bland annat; engelska, arabiska, somaliska, persiska/farsi, romani kalderash...
Föreningsutbildningen Styrelsekunskap

Föreningsutbildningen Styrelsekunskap

Föreningsutbildningen Styrelsekunskap grund riktar sig till nya styrelsemedlemmar utan större erfarenhet av styrelsearbete och kursen ger en grundläggande utbildning i föreningskunskap. När: 27 januari kl. 18.00-20.30Plats: DigitaltAnmälan: https://foreningspoolmalmo.se/utbildning/ Kursinnehåll: Föreningsbegrepp Föreningens uppbyggnad Stadgegenomgång Vad innebär det...
Open Your Eyes to Malmö

Open Your Eyes to Malmö

Liksom många andra aktiviteter blir vårens Open Your Eyes digital.Syftet med eventet är att visa upp det rika föreningslivet i Malmö för studenter från när och fjärran och visa på...
Ett stort Tack till de många som verkade i Föreningsakuten

Ett stort Tack till de många som verkade i Föreningsakuten

Föreningsakuten avslutades den 31 december 2020. Slutrapport föreningsakuten 2020Ladda ner Vi vill avsluta med att rikta ett stort tack till alla föreningar och andra aktörer som vi träffat, samtalat och kommit i...
Utlysningen för TIA, §37 och §37a

Utlysningen för TIA, §37 och §37a

Utlysningsperioden i år är 15 februari - 25 mars och 30 augusti - 23 september.Informationsträffarna om vårens utlysningar för TIA-medel samt §37 och §37a-medel kommer att hållas av Länsstyrelsen den 12...
Save the date: Workshop 18/2 kring lotsning/vägledning av nyanlända personer till föreningar

Save the date: Workshop 18/2 kring lotsning/vägledning av nyanlända personer till föreningar

Inom ramen för arbetet med Föreningslots i projektet Engagemang i Malmö arbetar vi med att informera om föreningslivets funktion för nya Malmöbor och försöker inspirera till deltagande i detsamma. I...
Civilsamhället in i Framtiden

Civilsamhället in i Framtiden

Malmö Ideella har beviljats ekonomiska medel av Svenska ESF-rådet i Sydsverige för att genomföra en förstudie.  Förstudien, som kommer att pågå under det första halvåret 2021, syftar till att i bred...
Utbildningar genom fritidsförvaltningen

Utbildningar genom fritidsförvaltningen

Nu kan ni anmäla er till vårens utbildningar genom fritidsförvaltningenHela programmet med information om våra utbildningar och vilka utbildningarsom är obligatoriska vid registrering eller bidrag, hittar ni påhttps://malmo.se/foreningsutbildning Kolla in! Workshop...
Grundläggande föreningsutbildningar

Grundläggande föreningsutbildningar

Föreningspool Malmö samordnar och genomför grundläggande föreningsutbildningar. Syftet är att stödja föreningarna att bättre klara av föreningens vardagliga administration, ekonomi och styrelsearbete. På grund av pågående restriktioner så erbjuder vi endast...
Sammanfattning NAD-året i Malmö 2020

Sammanfattning NAD-året i Malmö 2020

Nätverk-Aktivitet-Delaktighet, NAD är sedan starten 2013 utformad för att vara en pusselbit i ett samverkande system för nyanlända personer. Metoden är ett av flera verktyg som behövs för att skapa samverkan...
Utbildning - Civila samhället i samverkan

Utbildning - Civila samhället i samverkan

Utbildningen ”civila samhället i samverkan” som kommer att starta i mitten av april. Det är en vidareutveckling av en utbildning som Ersta Sköndal Bräcke högskola tidigare gjort i Stockholm. Äntligen...
Internationella utbildningar

Internationella utbildningar

Ansök om att delta i en internationell utbildning som samordnas av det europeiska resurscentrumet SALTO-Youth. Deltagandet är kostnadsfritt då MUCF och det nationella kontoret som arrangerar utbildningen står för kostnader...
1 2 3 4 5 50