Nyheter och Information

« Senaste nyheterna

Malmö Ideella håller digitalt årsmöte 23 april kl 18.00

Malmö Ideella håller digitalt årsmöte 23 april kl 18.00

Malmö Ideella bjuder in till digitalt Årsmötet torsdagen den 23 april kl 18.00 via länk.Medlemsorganisationer deltar med en eller två ombud på årsmötet.Ett ombud kan maximalt ha en röst. Medlemsorganisationerna anmäler sina ombud...
Nationell enkät om ...

Nationell enkät om ...

Statliga myndigheten MUCF arbetar med att förbättra villkoren och förutsättningarna för det civila samhället. För att kunna göra det behöver MUCF veta hur ni påverkas på kort och lång sikt av corona-pandemin och vilket...
Volontärbyrån en bra sida för idéburna organisationer

Volontärbyrån en bra sida för idéburna organisationer

Behöver er ideella organisation fler aktiva, volontärer eller frivilliga?  Volontärbyrån har en bra sida för idéburna att använda. Volontärbyrån hjälper organisationer att hitta och ta hand om volontärer genom digital förmedling samt genom kurser....
Bidragsgruppen behöver kandidater

Bidragsgruppen behöver kandidater

Malmö Ideella har två platser till referensgruppen (bidragsgruppen - fritid). Vi söker efter två personerna som har god kännedom om bidragsregler från Malmö fritidsnämnd. Ett önskemål är att personerna verkar på föreningsnivå...
Malmöandan bjuder in till en ny dialog

Malmöandan bjuder in till en ny dialog

Genom kris in i möjligheter Mötesplats Medskapande. Vi bjuder in till en ny dialog 14 april kl 10-12 som du kan delta digitalt i genom att anmäla dig här: ANMÄLAN...
Rapporter från två möten:   Genom kris in i möjligheter

Rapporter från två möten: Genom kris in i möjligheter

Malmöandan i samarbete med Forward Malmö, Malmö Ideella, Sensus, Rädda Barnen, med flera genomförde två möten inom ramen för Mötesplats Medskapande den 8:e och 14:e april 2020. David Ershammar och...
Kriskommunikation om Corona på fler språk

Kriskommunikation om Corona på fler språk

Länsstyrelsen Skåne och verksamheten Samhälls- och hälsokommunikation har genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap fått i uppdrag att bidra till att tillgängliggöra aktuell information om den rådande krissituationen och spridningen...
Engagemang i Malmö - ny samverkan

Engagemang i Malmö - ny samverkan

Den 8:e april lämnade Fritidsförvaltningen i Malmö stad in en ansökan om att erhålla § 37a-medel från Länsstyrelsen Skåne för insatsen ”Engagemang i Malmö” i samverkan med Malmö Ideella och...
Mobilisera de goda krafterna – Malmötimmen

Mobilisera de goda krafterna – Malmötimmen

Birgitta Månsson, stadskontoret,  berättar om hur staden tillsammans med andra aktörer arbetar för att skapa goda och trygga uppväxtvillkor genom Communities That Care (CTC) arbetet.  Det blir kort information om...
RådRum distans Malmö med flera språk

RådRum distans Malmö med flera språk

RådRum kan hjälpa dig med dina frågor, att ta kontakt med myndigheter, förstå brev och ge allmän vägledning för att bättre förstå hur Sverige fungerar. På grund av spridningen av coronaviruset...
Genom kris in i möjligheter - Mötesplats Medskapande

Genom kris in i möjligheter - Mötesplats Medskapande

Malmöandan med vänner bjuder in att mötas online den 8 april eller 14 april. Situationen med Coronaviruset berör alla. Den kräver något nytt av oss som är engagerade för Malmö. Välkommen...
Sommarlov i Malmö

Sommarlov i Malmö

Föreningar kan ansöka om bidrag för gratisaktiviteter under sommarlovet. Bidraget ska ge Malmös barn och ungdomar en möjlighet att prova på föreningsaktiviteter och komma i kontakt med föreningslivet. Det ger...
Pågående kris i samhället

Pågående kris i samhället

Civilsamhället påverkas negativt av krisen. Många idéburna verksamheter är oroliga för sin situation utifrån ekonomi, lokaler, bidrag och medlemmar som försvinner. Malmö Ideella gjorde en enkät bland våra medlemmar, och...
Malmö stad samlar information för idéburna
9 augusti föreningarnas dag

9 augusti föreningarnas dag

Föreningarnas dag arrangeras under Malmöfestivalen. Det är en möjlighet för våra medlemsföreningar att visa upp sina verksamheter mellan kl. 11:30 och 15:00 på Gustav Adolfs Torg. Varje förening får ett...
1 2 3 4 5 40