Nyheter och Information

« Senaste nyheterna

Open Your Eyes to Malmö

Open Your Eyes to Malmö

Nu är det dags för Open Your Eyes igen! Möjligheten för föreningar och studenter att mötas och upptäcka varandra. Open Your Eyes äger rum den 2 - 3 oktober 2019. Man...
Tidiga insatser för asylsökande

Tidiga insatser för asylsökande

Inför 2019 har Länsstyrelsen Skåne valt att ha två olika utlysningsmodeller. En ny modell för mindre ansökningar och en modell för våra ordinarie utlysningar (vår och höst). Syftet med att införa...
Hur löser nyanlända sitt boende?

Hur löser nyanlända sitt boende?

Länsstyrelsen Skåne och Nätverket Idéburen sektor Skåne bjuder in akademin och idéburen sektor för ett spaningsmöte kring nyanländas bostadslösningar i Skåne. Syftet är att dela kunskapen kring hur detta ser...
Bokskogens dag

Bokskogens dag

Vill er förening vara med och arrangera Bokskogens dag? Temat för 2019 är Rekreation, motion och hälsa.Låt fantasin flöda och låt naturen bli en inspirationskälla. Vad gör ni för att rekreation,...
Tematräff TIA-Malmö

Tematräff TIA-Malmö

SAVE THE DATE:​ Onsdagen den ​4:e september kl 08.30 - 13.00​ arrangerar TIA-samordnaren höstens tematräff för föreningar som arbetar med asylsökande. Tematräffen kommer fokusera på arbetsmarknadsinsatser. Anmälan kommer. Plats:​ Sofielund...
Föreningarnas dag den 11 augusti

Föreningarnas dag den 11 augusti

på Gustav Adolfs torg under Malmöfestivalen HISO, Malmö Ideella och MISO har även i år fått i uppdrag av fritidsförvaltningen att arrangera Föreningarnas dag under Malmöfestivalen. Det är en möjlighet för...
Malmö stad kartlägger samarbeten med idéburen sektor

Malmö stad kartlägger samarbeten med idéburen sektor

Kommunstyrelsen har gett Malmö stad i uppdrag att göra en kartläggning som ger en nulägesbild av samverkan mellan Malmö stad och idéburen sektor i Malmö. Nu är kartläggningen färdig. Läs...
Digitala verktyg för jämställdhet och inkludering

Digitala verktyg för jämställdhet och inkludering

Tips om ny forskningsrapport: I rapporten studeras exempel på digitala verktyg för jämställdhet och inkludering som utvecklats i Sverige. Syftet är att öka kunskapen om hur sådana kan utformas, spridas och användas...
Extrainsatt kurs

Extrainsatt kurs

Styrelsekunskap grund 8 maj Föreningsutbildningen Styrelsekunskap grund riktar sig till nya styrelsemedlemmar utan större erfarenhet av styrelsearbete och kursen ger en grundläggande utbildning i föreningskunskap. Utbildningen är gratis för föreningar i...
11 augusti

11 augusti

Föreningarnas dag på Gustav Adolfs torg under Malmöfestivalen Inbjudan Föreningarnas dag 2019Ladda ner Vi har även i år fått i uppdrag av fritidsförvaltningen att arrangera Föreningarnas dag under Malmöfestivalen. Det är en m...
Ung i Sommar

Ung i Sommar

Informationsbroschyr 2019Ladda ner Sökes - utvecklande praktikplatser för ungdomar i åldrarna 16-19 år. I korta drag är stadens mål att kunna ge så många ungdomar som möjligt en chans till en första...
Ny som kassör

Ny som kassör

Det finns ett stort intresse av vår kurs i Praktisk bokföring i förening som riktar sig till kassörer och förtroendevalda som vill lära sig mer om föreningsekonomi. Vi har därför...
TIA NYHETSBREV 1 APRIL 2019

TIA NYHETSBREV 1 APRIL 2019

TIA-samordnarnas första nyhetsbrev finns att hämta hem här: TIA NYHETSBREV 1 APRIL 2019 Vill du ha kommande nyhetsbrev på mail? Maila natasha@malmoideella.se...
Föreningspris för ideella insatser för en hållbar stad

Föreningspris för ideella insatser för en hållbar stad

Nominera en förening som gjort bra saker för miljön innan sista maj. Den du nominerar kan vinna Föreningspriset för hållbara insatser. Priset är på 20 000 kr och delas ut...
Europeiska ungdomsprogram

Europeiska ungdomsprogram

Sista dag för ansökan inom de europeiska ungdomsprogrammen meddelar MUCF Den 30 april kl. 12.00 är det sista dag för ansökan inom Erasmus+ Ung och Aktiv och Europeiska Solidaritetskåren. Missa inte...
1 2 3 32