Nyheter och Information

« Senaste nyheterna

Webbinarium om EU-ungdomsprogram

Webbinarium om EU-ungdomsprogram

Under webbinariet berättar MUCF om Erasmus+, Europeiska Solidaritetskåren och Europa för medborgarna. Vi går igenom grunderna i programmen, deras olika projektinriktningar samt vilka grundkrav som ställs för att kunna ansöka. Webbinariet...
ATG Drömfond

ATG Drömfond

Att som nyanländ få vara med i en idrottsklubb, är ett sätt att integreras i samhället. Att hitta en tillhörighet på ett gym som specialiserar sig på personer som aldrig...
Ung i sommar eller praktikant

Ung i sommar eller praktikant

Vad innebär Ung i sommar?Ung i sommar drivs utifrån Malmö stads övergripande mål att öka sysselsättningen och ge Malmös ungdomar tillgång till en meningsfull fritid. Malmö stad står för...
Vill du och er förening nå ut till malmöborna?

Vill du och er förening nå ut till malmöborna?

På Malmö mediakanal är det lätt för föreningar att komma ut med information, oavsett om det är rörliga bilder, stillbilder eller textinformation. Vill du och er förening nå ut till malmöborna?...
Extra resurs till föreningen

Extra resurs till föreningen

Malmö stad tillsammans med Arbetsförmedlingen öppnar upp att föreningar i Malmö kan få stöd med Extratjänst. Välkomna till infomöte 5 juni kl 13. Få platser till detta infomöte, coronadukning. Plats...
Hur mår föreningarna i Malmö?

Hur mår föreningarna i Malmö?

Fokus på denna enkät har legat på - hur föreningsledarna bedömer att det ser ut 3-6 månader framåt i tiden i Malmö. Ett-femtiotal har svarat, med en stor bredd av...
Medborgarforum

Medborgarforum

Lunds universitet med projektet kring hållbar välfärd vill nå ut till föreningsledare. Lunds universitet anordnar en serie av något som kallas för medborgarforum. Arrangören efterlyser deltagare som gärna får vara en...
Inbjudan till dialogmöte med Delmos och Länsstyrelsen

Inbjudan till dialogmöte med Delmos och Länsstyrelsen

Informations- och dialogmöte med den idéburna sektorn i Skåne Inbjudan-dialog-och-informationsmöteLadda ner Delegationen mot segregation bjuder tillsammans med NÄTVERKET- Idéburen sektor Skåne och Länsstyrelsen Skåne in till ett information och dialogmöte.Tid: 28 maj k...
Film om att nå ut i coronatider

Film om att nå ut i coronatider

Malmö stad levererar film om hur föreningar kan hålla sina medlemmar aktiva via sociala medier nu under coronan https://malmo.se/Service/For-foreningar/Foreningsliv---Idrott-och-fritid/Na-ut-i-coronatider.html<...
Nytt bidrag - Främja psykisk hälsa

Nytt bidrag - Främja psykisk hälsa

Region Skåne har avsatt 1 500 000 kr att fördela. Föreningar/organisationer kan söka bidrag för kostnader som härrör till för perioden insatser för att främja psykisk hälsa i samband med Covid-19, exempelvis...
Nyhetsbrev - Tidiga Insatser för Asylsökande TIA

Nyhetsbrev - Tidiga Insatser för Asylsökande TIA

Varje månad ger Skånes samordnare för Tidiga Insatser för Asylsökande, TIA, ut ett nyhetsbrev med information som rör arbetet med asylsökande personer, samt annan relevant information om inkluderingsfrågor. Brevet riktar...
Enkät om situationen för föreningar och idéburna organisationer i Malmö

Enkät om situationen för föreningar och idéburna organisationer i Malmö

Era föreningsledare hos er kan svara på denna, en eller flera personer. Det vill säga styrelsen eller kansli. Svaren är anonymiserade till person. Och data från enskild förening kommer inte...
Webbinarium- EU ungdomsprogram

Webbinarium- EU ungdomsprogram

Webbinarium: Sök internationella bidrag för att förverkliga dina projekt MUCF hälsar välkommen till webbinarium där vi informerar om möjligheterna för kommuner och organisationer att söka projektfinansiering genom EU:s ungdomsprogram.  Under webbinariet berättar...
Demokrati på nytt sätt

Demokrati på nytt sätt

Den 5 maj lyssnar vi på Sassa Orebring projektledare för demokrati, som presenterar hur scouterna jobbar med demokrati på nytt sätt. Att arbeta med demokrati och åldern 8-10 är viktigt,...
Ungas hälsa

Ungas hälsa

Pep-rapporten 2020 Den 31 mars släpptes Pep-rapporten 2020, en granskningarna av barn och ungas hälsa i Sverige. Generation Pep arbetar utifrån vår vision att alla barn och ungdomar i Sverige ska...
1 2 3 40