Nyheter och Information

« Senaste nyheterna

Rapport och verktygslåda social innovation

Rapport och verktygslåda social innovation

Kunskaper och verktyg för att driva social innovation Nu lanseras en vetenskaplig rapport och digital verktygslåda för att driva sociala innovations-processer/projekt. De bygger på erfarenheterna från tio projekt som finansierats inom Vinnovas...
Policy på Riktigt – handledning

Policy på Riktigt – handledning

Föreningslivet är en arena där många rör sig och möts. Där finns förutsättningar för goda möten men också risker för att människor kränks på olika sätt. Med riktlinjer och rutiner...
Föreningskunskap

Föreningskunskap

I februari erbjuder vi föreningsutbildning i Styrelsekunskap, Kassörskunskap och Praktisk bokföring. Utbildningarna är gratis för föreningar i Malmö. 5 februari kl. 18.00-20.30Kassörskunskap grundHär introduceras du i uppdraget som kassör. Syftet med...
Pågående ESF utlysningar

Pågående ESF utlysningar

Programområde 1.1 Kompetensförsörjning Utlysningen riktar sig till alla former av arbetsplatser; privata, offentliga och idéburna organisationer. Målgruppen är alla sysselsatta, såväl företagare som anställda, oavsett anställningsform och tidslängd. Förväntade effekter av projekten i denna...
Statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder

Statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder

Kammarkollegiet informerarPåverkas din organisation, ditt trossamfund eller ideella förening av rädsla för våld, hot eller trakasserier? Ta reda på om ni kan få statsbidrag för att höja säkerheten i lokalen...
Stöd till föreningar

Stöd till föreningar

Internationella bauorden Bauorden söker tips på Malmö föreningar som är i behov av stöd.Vår säsong börjar i februari och slutar i oktober. Byggläger-call_for_projects_2020_SELadda ner Jag heter Jenny Elster och jobbar på en förening i T...
Open Your Eyes

Open Your Eyes

Open Your Eyes äger rum den 26 februari 2020. Denna gång har vi ändrat tiden till 10.30 - 13.30. Platsen är Niagara, Malmö Universitet. Antalet platser är begränsat till 35 per dag. I princip...
Årsrapport NAD verksamhet

Årsrapport NAD verksamhet

Under året har vi haft många aktiviteter som involverat kvinnor. Av de 95 personer som matchats till aktiviteter i NAD har 76 stycken varit kvinnor. De aktiviteter som har haft...
Styrelse-utbildningar

Styrelse-utbildningar

Kunskapsutveckling i en förening är viktigt. Nya och gamla förtroendevalda är välkomna till våra styrelse- och kassörsutbildningar. Utbildningarna är gratis för föreningar i Malmö. föreningsutbildning våren...
Föreningslunch den 30:e

Föreningslunch den 30:e

Policy på Riktigt Hur kan föreningar arbeta med riktlinjer och rutiner mot sexuella trakasserier? Under förra året undersökte Malmö mot Diskriminering detta tillsammans med olika föreningar. Den här träffen delar Ana...
Praktisk bokföring

Praktisk bokföring

Föreningspool Malmö har fått beskedet att Praktisk bokföring är numera obligatorisk för föreningar som vill registrera sig på nivå 2 hos fritidsförvaltningen i Malmö. Praktisk bokföring finns nu upplagt i programmet...
Nominera nu till

Nominera nu till

Malmö Ideella har instiftat tre priser för att uppmärksamma aktörer som tillfört något alldeles extra för den idéburna sektorn i Malmö. Årets föreningsinsats Årets nya förening Årets insats för idéburna...
Nyanlända barn och familjer i strukturell hemlöshet

Nyanlända barn och familjer i strukturell hemlöshet

Under våren 2020 gör Förnyelselabbet en utforskning om strukturell hemlöshet bland unga nyanlända i Malmö. Utforskningen görs tillsammans med invånare, aktörer från det lokala civilsamhället och Malmö stad. Labb om strukturell...
Styrelse eller kassör

Styrelse eller kassör

Föreningsutbildning våren 2020 Vi är i full gång med att planera in vårens utbildningar. På programmet kommer det att finnas Styrelsekunskap grund och avancerad, Praktisk bokföring i förening samt Kassörskunskap grund...
Planerar du för ert årsmöte

Planerar du för ert årsmöte

Ett erbjudande från KC Kompetenscenter Föreningens årsmöte är föreningens högsta beslutande organ. Så varför inte göra något lite extra av det och boka en lokal med förtäring till ett förmånligt pris.  KC...
1 2 3 35