Ombud och grupper

VU i Malmö Ideella
Mikael Sandgren, Jenny Berg Nilson och Ingemar Holm.

Kunskapsallianser & samverkan
Mikael Sandgren 
Alexandra Ronkina

Stärka & utveckla föreningsliv
Zeynep Erdal 

Samhällsförbättra Malmö
Fredrik Eklöf

Styrgrupp föreningspool
Maria Pålsson (ordinarie)
Ivar Scotte (suppleant)

SAM VU (en samverkansgrupp med MISO)
Fredrik Eklöf (Malmö Ideella)
Ingemar Holm (Malmö Ideella)

LÖK Malmö (etablering med myndigheter)
Mikael Johansson  (ombud Idéburna i Malmö)

Inga och Arne Lundbergs minnesfond
Ivar Scotte (ombud från Malmö Ideella)

Malmö Ideellas ombud i fritidsnämndens dialog grupp
Fredrik Eklöf (ordinarie)
Ingemar Holm (ordinarie)
Ivar Scotte (adjungerad)

Malmö Ideellas ombud i fritidsförvaltningens referensgrupp bidrag
Katya Skog
Thomas Troedsson 

Malmö Ideellas ombud i jury för ”årets förening och årets eldsjäl”
NN

Ombud i CTC referensgruppen
Ivar Scotte (Malmö Ideella)

Ombud i Nätverket Idéburen Skåne
Maria Pålsson (Malmö Ideella)

Ombud i Skånes Föreningar
Ingemar Holm (Malmö Ideella)

GDPR ombud – dataskyddsförordningen
Olle Möller