Ombud och grupper

VU i Malmö Ideella
Fredrik Eklöf, Oliver Boij och Ingemar Holm.

Styrgrupp föreningspool
Från Malmö Ideellas styrelse
Maria Pålsson (ordinarie)
Ivar Scotte (suppleant)

SAM VU (en samverkansgrupp med MISO)
Fredrik Eklöf (Malmö Ideella)
Ingemar Holm (Malmö Ideella)

LÖK Malmö (etablering med myndigheter)
Ivar Scotte (ombud Idéburna i Malmö)

M21 – Malmö för det 21a århundradet
Mikael Sandgren (ombud Idéburna i Malmö)

Inga och Arne Lundbergs minnesfond
Ivar Scotte (ombud från Malmö Ideella)

Malmö Ideellas ombud i fritidsnämndens dialog grupp
Fredrik Eklöf (ordinarie)
Ivar Scotte (ordinarie)

Malmö Ideellas ombud i fritidsförvaltningens referensgrupp bidrag
Katya Skog
Thomas Troedsson 

Malmö Ideellas ombud i jury för “årets förening och årets eldsjäl”
Ivar Scotte

Ombud i CTC referensgruppen
Ivar Scotte (Malmö Ideella)

Ombud i Nätverket Idéburen Skåne
Maria Pålsson (Malmö Ideella)

Ombud i Skånes Föreningar
Ingemar Holm (Malmö Ideella)

GDPR ombud – dataskyddsförordningen
Olle Möller