Ombud och grupper

VU i Malmö Ideella
Fredrik Eklöf, Oliver Boij och Ingemar Holm.

Arbetsgrupp föreningscenter
Lari Pitkä-Kangas
Fredrik Eklöf
Maria Pålsson

Styrgrupp Malmöandan
Ingemar Holm (Malmö Ideella)

Styrgrupp föreningspool
Från Malmö Ideellas styrelse:
Maria Pålsson (ordinarie)
Ivar Scotte (suppleant)

Utbildningsgrupp fritidsförvaltning
Ivar Scotte (ombud från Malmö Ideella)

SAM VU (en samverkansgrupp med MISO)
Fredrik Eklöf (Malmö Ideella)
Ingemar Holm (Malmö Ideella)

LÖK Malmö (etablering med myndigheter)
Mikael Johansson (ombud Idéburna i Malmö)

M21 – Malmö för det 21a århundradet
Mikael Sandgren (ombud Idéburna i Malmö)

Inga och Arne Lundbergs minnesfond
Ivar Scotte (ombud från Malmö Ideella)

Malmö Ideellas ombud i fritidsnämndens dialog grupp
Fredrik Eklöf (ordinarie)
Ivar Scotte (ordinarie)

Malmö Ideellas ombud i fritidsförvaltningens referensgrupp bidrag
Åsa Sandberg
Ann Ekström

Malmö Ideellas ombud i fritidsförvaltningens grupp föreningsgala
Ivar Scotte

Malmö Ideellas ombud i jury för “årets förening och årets eldsjäl”
Abdulkhadir Mohamed Future

Malmö Ideellas ombud i CTC referensgruppen
Ivar Scotte

Malmö Ideellas ombud i Nätverket Idéburen Skåne
Maria Pålsson

Malmö Ideellas ombud i Skånes Föreningar
Abdulkhadir Mohamed Future

Malmö Ideellas ombud i Sveriges Föreningar
Ivar Scotte

GDPR ombud – dataskyddsförordningen
Olle Möller

Jämställt Skåne
Natasha Wrang