Malmö Ideella grupper

Arbetsgrupp föreningscenter
Verksamhetsledaren – sammankallande
Fredrik Eklöf
Ingemar Holm
Abdulkhadir Mohamed Future

Styrgrupp Malmöandan
Ingemar Holm (Malmö Ideella)

Styrgrupp föreningspool
Från Malmö Ideellas styrelse:
Maria Pålsson (ordinarie)
Samir Arabi-Eter (suppleant)

Utbildningsgrupp fritidsförvaltning
Ivar Scotte (ombud från Malmö Ideella)

SAM VU (en samverkansgrupp med MISO)
Fredrik Eklöf (Malmö Ideella)
Samir Arabi-Eter (Malmö Ideella)

LÖK Malmö (etablering med myndigheter)
Mikael Johansson (ombud Idéburna i Malmö)

Inga och Arne Lundbergs minnesfond
Ivar Scotte (ombud från Malmö Ideella)

Malmö Ideellas ombud i fritidsnämndens dialog grupp
Fredrik Eklöf (ordinarie)
Ivar Scotte (ordinarie)
Samir Arabi-Eter (suppleant)

Malmö Ideellas ombud i fritidsförvaltningens referensgrupp bidrag
Margareta Persson
Pernilla Röjner

Malmö Ideellas ombud i fritidsförvaltningens grupp föreningsgala
Ivar Scotte

Malmö Ideellas ombud i jury för “årets förening och årets eldsjäl”
Abdulkhadir Mohamed Future

Malmö Ideellas ombud i Nätverket Idéburen Skåne
Maria Pålsson

Malmö Ideellas ombud i Skånes Föreningar
Abdulkhadir Mohamed Future

Malmö Ideellas ombud i Sveriges Föreningar
Ivar Scotte

GDPR ombud – dataskyddsförordningen
Olle Möller