Malmö Ideella priser

Malmö Ideella har instiftat tre priser för att uppmärksamma aktörer som tillfört något alldeles extra för den idéburna sektorn i Malmö. Nominering sker senast 28 februari 2019 via denna sida. Juryn kommer att offentliggöra vinnaren senast 10 april 2019 och priserna delas ut vid Malmös föreningsgala den 10 maj 2019.

Följ länkarna under respektive kategori för att nominera en kandidat. Det går bra att nominera mer än en kandidat per kategori.

Eventuella frågor eller kommentarer skickas till info@malmoideella.se eller via huvudmenyn.


Årets föreningsinsats för Malmö 2018

Priset tilldelas aktör inom den idéburna sektorn som under året bidragit till Malmös sociala hållbarhet på ett fungerande och kreativt sätt.

Nominera en kandidat till Årets föreningsinsats (öppnas i ny flik)


Årets nya förening 2018

Priset tilldelas aktör inom den idéburna sektorn som bildats de senaste fem åren och som under verksamhetsåret utmärkt sig och sin verksamhet inspirerande med fokus på interndemokrati, verksamhetsutveckling eller samhälleligt engagemang.

Nominera en kandidat till Årets nya förening (öppnas i ny flik)


Årets insats för Malmös idéburna sektor 2018

Priset tilldelas en förvaltning, myndighet, enskild tjänsteperson/politiker eller privatperson som på ett föredömligt sätt gjort skillnad för den idéburna sektorn under året.

Nominera en kandidat till Årets insats för Malmös idéburna sektor (öppnas i ny flik)


Historik

Malmö Ideella priser 2017

Malmö Ideella har tillfrågat medlemsföreningar och föreningsengagerade om kandidater till de tre olika priserna. Vinnarna avslöjades på Föreningsgalan 2018.

Årets föreningsinsats för Malmö 2017

Priset tilldelas aktör inom den idéburna sektorn som under året bidragit till Malmös sociala hållbarhet på ett fungerande och kreativt sätt.
Vinnare: Vänskapsföreningen i Skåne och Malmö FN-förening

Årets nya förening 2017

Priset tilldelas aktör inom den idéburna sektorn som bildats de senaste fem åren och som under verksamhetsåret utmärkt sig och sin verksamhet inspirerande med fokus på interndemokrati, verksamhetsutveckling eller samhälleligt engagemang.
Vinnare: Refugees Welcome to Malmö

Årets insats för Malmös idéburna sektor 2017

Pristagare ej utsedd 2017

Malmö Ideella priser 2016

Malmö Ideella har tillfrågat medlemsföreningar och föreningsengagerade om kandidater till de tre olika priserna. 34 nomineringar har kommit in för år 2016 till juryn som har utsett tre finalister i respektive pris av de nominerade. Vinnarna avslöjades på Malmös föreningsgala 2017.

Årets föreningsinsats för Malmö 2016

Priset tilldelas aktör inom den idéburna sektorn som under året bidragit till Malmös sociala hållbarhet på ett fungerande och kreativt sätt.

Tre föreningar tog initiativ och börjat arrangera nattvandringar på Rosengård för att öka tryggheten. Föreningarna har tillsammans skapat mer närvaro och trygghet på ett fungerande och kreativt sätt. För och med rosengårdsborna vandrar föreningar in i det sociala hållbarhetens landskap.

Vinnande föreningar: Somaliska freds, Palestinska Grupp 194 och Regnbåge förening.

Årets nya förening 2016

Priset tilldelas aktör inom den idéburna sektorn som bildats de senaste fem åren och som under verksamhetsåret utmärkt sig och sin verksamhet inspirerande med fokus på interndemokrati, verksamhetsutveckling eller samhälleligt engagemang.

Föreningen har skapat en trygg mötesplats för de unga med gemenskap. Med samhälleligt engagemang utvecklar förening fler mötesplatser och möten i Malmö på ett föredömligt sätt.

Vinnande förening: Spelens Hus.

Årets insats för Malmös idéburna sektor 2016

Priset tilldelas en förvaltning, myndighet, enskild tjänsteperson/politiker eller privatperson som på ett föredömligt sätt gjort skillnad för den idéburna sektorn under året.


Vinnaren har på ett föredömligt sätt visat prov på mod som gör skillnad för föreningar, organisationer inom det idéburna Malmö varje vecka. En oas i Malmö som ger plats för de många både till vardags och till fest. Vinnaren år 2016 är Malmö Folkets Park.

Vinnaren överlämnade vidare Vinnare gåvan till Ensamkommandes förbund i Malmö enligt prisets riktlinjer.