Förtroendevalda

Här hittar du kontaktuppgifter till firmatecknare, styrelsen, revisorer och valberedning.

Fredrik Eklöf, Jenny Berg Nilson, Maria Pålsson och Ingemar Holm har rätten att två i förening teckna föreningens firma, Malmö Ideella.

Kontakt med styrelsen – styrelse@malmoideella.se

Ordförande

Mikael Sandgren

Vice ordförande

Jenny Berg Nilson

Kassör

Maria Pålsson

Ledamöter

Zeynep Erdal

Ingemar Holm

Jesper Bornlinder Thiborg

Alexandra Ronkina

Taher Azizi

Allan Hedlund

Ordinarie revisorer

Evald Fridén evald.friden31@gmail.com
Håkan Larsson h.larseeen@gmail.com

Revisorssuppleanter Kerstin Håkansson och Lotta Holmberg

Valberedare

valberedning@malmoideella.se

Mimmi Garpebring
Shaip Morina
Mohamed Yassin