Förtroendevalda

Här hittar du kontaktuppgifter till firmatecknare, styrelsen, revisorer och valberedning.

Fredrik Eklöf, Maria Pålsson och Ingemar Holm har rätten att två i förening teckna föreningens firma, Malmö Ideella.

Ordförande

Fredrik Eklöf
0708-85 91 71
ordforande@malmoideella.se

Vice ordförande och kassör

Maria Pålsson

Maria Pålsson
0734-40 44 92
anna.maria.palsson@gmail.com

Vice ordförande

Fyllnadsval vid extra möte eller nästa årsmöte

Ledamot

Ingemar Holm

Ingemar Holm
0709-91 93 22
ingemar.holm@publiktentreprenorskap.se

Ledamot

Abdulkhadir Mohamed Future
0762-059510
future@live.se

Ledamot

Alexandra Ronkina
a.ronkina@gmail.com

Ledamot

Ledamot

Mikael Sandgren
mikael.sandgren@sensus.se

Ledamot

Linus Nilsson
Linus.nilsson21@hotmail.com

Ordinarie revisorer

Evald Fridén evald@skanskhandboll.se
Håkan Larsson h.larseeen@gmail.com

Revisorssuppleanter Robabeh Taeri och Lotta Holmberg

Valberedare

valberedning@malmoideella.se

Mia Latvala (sammankallande)
Irene Malmberg
Mimmi Garpebring