Förtroendevalda

Här hittar du kontaktuppgifter till firmatecknare, styrelsen, revisorer och valberedning.

Fredrik Eklöf, Maria Pålsson och Ingemar Holm har rätten att två i förening teckna föreningens firma, Malmö Ideella.

Ordförande

Fredrik Eklöf
0708-85 91 71
ordforande@malmoideella.se

Ledamot

Zeynep Erdal

Kassör

Maria Pålsson

Maria Pålsson
0734-40 44 92
anna.maria.palsson@gmail.com

Ledamöter

Ingemar Holm

Ingemar Holm

Hannah Stanton
(avsagt sitt styrelseuppdrag)

Oliver Boij

Alexandra Ronkina

Abdirisak Shukri

Mikael Sandgren

Ordinarie revisorer

Evald Fridén evald.friden31@gmail.com
Håkan Larsson h.larseeen@gmail.com

Revisorssuppleanter Kerstin Håkansson och Lotta Holmberg

Valberedare

valberedning@malmoideella.se

Mimmi Garpebring
Tomas Andersson
Elin Turesson (sammankallande)