Om oss

Malmö Ideella är en paraplyorganisation som tillvaratar och företräder de ideella föreningarna i Malmö, och idag ingår 347 föreningar med varierande verksamheter. Även 19 samarbetsorganisationer är medlemmar i Malmö Ideella. Tillsammans når vi 1.280 föreningar i Malmö.

Malmö Ideella vill skapa hållbar stad genom civilsamhället
Vi vill främja samordning som möjliggör relation mellan medlemmar.
Vi vill främja social hållbarhet.
Vi vill vara resursskapande till civilsamhället.

Medlemskap i Malmö Ideella får den ideella förening, idéburna organisation, stiftelse, registrerade samfundet som är demokratisk och har verksamhet i Malmö. Malmö Ideella har inget vinstsyfte, och är partipolitiskt och religiöst obunden.

Alla som är intresserade av föreningslivet är välkomna att kontakta oss. Förening kan ansöka om medlemskap, se Bli medlem i MIP.

Historik

Under slutet av andra världskriget samlades i Malmö ett antal föreningar kring ett redan vid denna tid gemensamt problem, lokalfrågan. En önskan om ett “Föreningarnas hus” fanns. Den 18 maj 1945 bildades Ungdomsföreningarna i Malmö Centralförening. Namnet ändras till UCO, Ungdomsföreningarnas Centralorganisation.  Snabbläst information som togs fram vid 60 års jubileum, MIP60år

SIM, Samarbetsorganisation för Invandrarföreningar i Malmö bildades år 1975, för att öka inflytandet för invandrare och deras föreningar i Malmö stad.

2002 bildas MIP, när UCO ändrar namn till MIP och SIMs medlemsföreningar går med i MIP.
2018 ändras vårt namn i språkbruk till Malmö Ideella.

Folder: Malmö Ideella folder

Ronny Hallbergs minnesfond

29 juni, 2010

ronnyhallberg

– För demokrati och civilsamhällets utveckling

Vår kära vän och styrelsekollega Ronny Hallberg lämnade oss hastigt och oväntat i april 2010. Ronny var en mycket kreativ och omtyckt styrelseledamot i MIP och arbetade under hela sitt liv med frågor som rör demokrati och ideella krafters betydelse för civilsamhällets utveckling. Han var en viktig drivkraft för ideella sektorn och vi är många som sörjer och saknar honom. För att hedra Ronnys minne har vi startat en minnesfond för demokrati och civilsamhällets utveckling.

Kvarvarande medel i Ronny Hallbergs minnesfond har år 2015 tecknat förlagsinsatser i Mikrofonden Skåne: mikrofonden.se/regionala-mikrofonder/mikrofonden-skane/

Minnesord

Malmö Ideella är medlem i

Skånes Föreningar
Nätverket Idéburen sektor Skåne
Sveriges Föreningar
IDEA – Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer
World Leisure Organization