Om oss

Malmö Ideella är en organisation som samlar HELA föreningslivet för att utveckla HELA Malmö.

Malmö Ideella är en samlande organisation för föreningar som vill samverka med och lära av andra, såväl inom idéburen sektor som med staden, näringslivet och akademin. Idag ingår organisationer från samtliga föreningskategorier, se bild nedan. Tillsammans med våra medlemsorganisationer når vi cirka 1.280 föreningar och idéburna organisationer i Malmö.

Malmö Ideella vill skapa hållbar stad genom civilsamhället
Vi vill stärka och utveckla föreningslivet.
Vi vill skapa kunskapsallianser och främja samverkan.
Vi vill medverka till hållbarhet och samhällsförbättra Malmö.

Medlemskap i Malmö Ideella får den ideella förening, idéburna organisation, studieförbund,  ekonomisk förening, paraplyorganisation, allians, aktiebolag med begränsad vinstutdelning, registrerade samfundet, stiftelse som är demokratisk och har verksamhet i Malmö.
Malmö Ideella är partipolitiskt och religiöst obunden.

Alla som är intresserade av föreningslivet är välkomna att kontakta oss.
Förening kan ansöka om medlemskap, se Bli medlem

Historik

Under slutet av andra världskriget samlades i Malmö ett antal föreningar kring ett redan vid denna tid gemensamt problem, lokalfrågan. En önskan om ett “Föreningarnas hus” fanns. Den 18 maj 1945 bildades Ungdomsföreningarna i Malmö Centralförening. Namnet ändras till UCO, Ungdomsföreningarnas Centralorganisation.  Snabbläst information som togs fram vid 60 års jubileum, MIP60år

MISO – Malmö Idrottsföreningars Samarbetsorganisation bildades 1974, för stadens idrottsföreningar.

SIM – Samarbetsorganisation för Invandrarföreningar i Malmö bildades 1975, för etniska föreningar.

2002 bildas MIP, när UCO ändrar namn till MIP och SIMs medlemsföreningar går med i MIP.
2018 ändras vårt namn till Malmö Ideella.

Folder: Malmö Ideella folder

Ronny Hallbergs minnesfond

29 juni, 2010

ronnyhallberg

– För demokrati och civilsamhällets utveckling

Vår kära vän och styrelsekollega Ronny Hallberg lämnade oss hastigt och oväntat i april 2010. Ronny var en mycket kreativ och omtyckt styrelseledamot i MIP och arbetade under hela sitt liv med frågor som rör demokrati och ideella krafters betydelse för civilsamhällets utveckling. Han var en viktig drivkraft för ideella sektorn och vi är många som sörjer och saknar honom. För att hedra Ronnys minne har vi startat en minnesfond för demokrati och civilsamhällets utveckling.

Kvarvarande medel i Ronny Hallbergs minnesfond har år 2015 tecknat förlagsinsatser i Mikrofonden Skåne: mikrofonden.se/regionala-mikrofonder/mikrofonden-skane/

Minnesord

Malmö Ideella är medlem i

Skånes Föreningar
Nätverket Idéburen sektor Skåne
Sveriges Föreningar
Fremia (arbetsgivarorganisation)
World Leisure Organization