Nyttjande av skollokaler för föreningslivet

Avslutningsvis kan förvaltningarna konstatera att båda ser positivt på en fortsatt dialog i syfte att möta föreningslivets behov av lokaler i stadens grundskolor.

Syftet är att öka andelen grundskolor där föreningar kan boka lokaler efter skoltid. Vidare är syftet att samordna fritidsförvaltningens behov av fler lokaler för föreningslivet och grundskoleförvaltningens tillgängliga bestånd av lokaler efter verksamhetstid.

Läs mer här Slutrapport Nyttjande av skollokaler