Nytt bidrag – Främja psykisk hälsa

Region Skåne har avsatt 1 500 000 kr att fördela.

Föreningar/organisationer kan söka bidrag för kostnader som härrör till för perioden insatser för att främja psykisk hälsa i samband med Covid-19, exempelvis materialkostnader, utbildningskostnader, lokalkostnader eller personalkostnader.

Klicka på länken för mer information och för att söka pengar https://utveckling.skane.se/utlysningar-och-finansiering/bidrag-att-soka/#169808

Ansökan ska vara Region Skåne tillhanda senast 5 juni 2020.

Kontakt och frågor lene.hansson@skane.se