Nyhetsbrev – Tidiga Insatser för Asylsökande TIA

Varje månad ger Skånes samordnare för Tidiga Insatser för Asylsökande, TIA, ut ett nyhetsbrev med information som rör arbetet med asylsökande personer, samt annan relevant information om inkluderingsfrågor. Brevet riktar sig till de som har intresse av frågan, t.ex. anordnare av TIA-aktivitet; anordnare av andra verksamheter för nyanlända personer; tjänstepersoner i kommun och myndigheter.

I detta nyhetsbrev fokuseras det bl.a. på:
– Nätverksträff för anordnare av insatser för asylsökande den 26:e maj
– Hur anordnare kan omfördela TIA-medel i den rådande situationen
– Information från bl.a. Länsstyrelsen

I mail-utskicket var “Blankett aktivitetskalendern” med där anordnare av TIA-aktiviteter kan fylla i sin information för aktiviteterna som publiceras på informationsverige.se. Den ifyllda blanketten ska skickas till mats.brandstrom@lansstyrelsen.se.

Om du också vill få nyhetsbrevet, mailar du mikael@malmoideella.se för att anmäla dig.