Nyhetsbrev Juni – Tidiga Insatser för Asylsökande TIA

Varje månad ger Skånes samordnare för Tidiga Insatser för Asylsökande, TIA, ut ett nyhetsbrev med information som rör arbetet med asylsökande personer, samt annan relevant information om inkluderingsfrågor. Brevet riktar sig till de som har intresse av frågan, t.ex. anordnare av TIA-aktivitet; anordnare av andra verksamheter för nyanlända personer; tjänstepersoner i kommun och myndigheter.

I detta nyhetsbrev fokuseras det bl.a. på:
– Nätverksträffen som genomfördes den 26:e maj
– Träff med civilsamhället Kunskapscentrum Migration och Hälsa
– Om vårens utlysning

I mail-utskicket var 2 filer med information från Nätverksträffen den 26:e maj bifogade: Lärdomar i corona-tider och Deltagande verksamheter. Dessutom fanns även en översikt av informationsmaterial med som är framtagen av Kunskapscentrum för Migration och Hälsa och Blankett aktivitetskalendern där anordnare av TIA-aktiviteter kan fylla i sin information för aktiviteterna som publiceras på aktivitetssidan events.informationsverige.se. Den ifyllda blanketten ska skickas till mats.brandstrom@lansstyrelsen.se.

Om du också vill få nyhetsbrevet, mailar du mikael@malmoideella.se för att anmäla dig.