Nyanlända barn och familjer i strukturell hemlöshet

Under våren 2020 gör Förnyelselabbet en utforskning om strukturell hemlöshet bland unga nyanlända i Malmö. Utforskningen görs tillsammans med invånare, aktörer från det lokala civilsamhället och Malmö stad.

Förnyelselabbet letar efter verksamheter och boenden där de kan komma i kontakt med målgruppen. Några grupper som förnyelselabbet är extra intresserade av att komma i kontakt med är ensamkommande som har fått sin familj till Sverige genom familjeåterförening, barn i nyanlända familjer utanför etableringstiden samt barnfamiljer i ebo.

För mer info, kontakta Hanna, 0765-430 145, hanna.andersson@svid.se www.fornyelselabbet.se